Foto autor
Montserrat Hormigos
Autora i comissària del projecte "L'herència dels arbres". Doctora en Teoria del Discurs i Comunicació Audiovisual, membre de l'Associació Internacional de Crítics d'Art i guardiana d'Orko Waranka, treball espiritual dels Quero (Perú) per a la cura de la Mare Terra