Foto autor
Josep Roselló
Tècnic Especialista en Horticultura Ecològica Estació Experimental Agrària de Carcaixent - IVIA
Membre de l'associació Llavors d'Ací