Jardins

1 maig 2013

Campus botànics

Dos universitats valencianes, la Universitat Politècnica de València, i la Jaume I de Castelló, han catalogat i ofert als estudiants i al públic general, el seu patrimoni botànic. Una forma de posar en valor les seues zones verdes i tenir tota la seua informació disponible.

Els campus universitaris poden no només amagar estudiants, professors i edificis carregats de llibres. Entre facultat i facultat existeixen jardins que, si es cataloguen, poden aportar informació botànica valuosa per als qui passegen a diari en aquests llocs del saber i que forma també part del seu patrimoni.

 

CAMPUSBOT3

 

La Guia Botànica del Campus de Vera, de la UPV, és un catàleg en paper però també una aplicació web que permet, a través de Google Maps, localitzar als plànols del campus les plantes que ens interessen. Així, es converteix en una visita virtual interactiva i botànica per uns 100.000m2 de superfície amb uns 2.300 arbres, de vora 200 espècies diferents i pertanyents als 5 continents.

 

Les plantes es troben classificades en coníferes, arbres perennifolis, caducifolis, palmeres, i arbusts i enfiladisses, i al seleccionar qualsevol espècie disposarem, a banda de la seua ubicació concreta, informació detallada i també imatges. Dades necessàries com l’origen, la floració, la toxicitat o propietats medicinals, o els seus requeriments de manteniment, però també altres més curiosos com la tolerància a la poda, o la resistència al fred o a la sequera. Una eina didàctica que ha suposat més d’any i mig de feina dels professors dels departaments d’Ecosistemes Agroforestals i de Producció Vegetal, a més d’altres tècnics de la Universitat.

 

{hwdvideoshare}id=92|width=560|height=340{/hwdvideoshare}

 

I una iniciativa semblant és la que acull la creació la Guia de la flora ornamental de la Universitat Jaume I, de Ricard Pitarch. Un recorregut per les plantes del Campus Riu Sec de la UJI, que es troba a menys de 3 km de Castelló i ocupa 570.000m2 urbanitzats. En total, un llibre amb més de 250 espècies de plantes classificades en arbres, arbusts, ciques, herbàcies, agavàcies i palmeres, amb les seues corresponents fitxes informatives.

 

Entre les àrees d’interés botànic del campus trobem diferents jardins dedicats als cinc sentits. El de l’olfacte destaca per les plantes aromàtiques, el del gust pels arbres fruiters i el del tacte per arbres i arbusts del món mediterrani. Però també trobarem el de l’oïda, amb plantes hidròfiles, higròfiles, helòfites i aigua en moviment, i el de la vista, on es juga amb el color. A més, també hi ha zones verdes envoltant la Facultat de Ciències i en l’àrea biblioteca-infocampus.

 

{hwdvideoshare}id=93|width=560|height=340{/hwdvideoshare}

 

Aquesta guia descriptiva i d’identificació d’espècies la proposen com una eina per a l’estudiant, tant universitari com de secundària, i fins i tot per a qualsevol interessat en la diversitat d’espècies ornamentals. Però també com un recurs per a fomentar l’estima per les espècies vegetals, i per valorar la importància i respecte als éssers vius amb els que convivim.

 

Dos accions molt a tenir en compte, ja que la tasca de fer inventari, de la classe que siga, no sempre és agradable. Suposa repetir noms, contar, recontar, revisar, supervisar… Però al mateix temps, classificar, ordenar i enumerar és una forma de prendre consciència del valor quantitatiu i també qualitatiu d’allò que posseïm. Així, catalogar les plantes d’un campus universitari pot servir per a posar en valor les seues zones verdes, i qui sap si tal volta també per a donar un toc d’atenció sobre la seua gestió o les seues necessitats.

 

Més informació:

vcamp.webs.upv.es/mapabotanico

Etiquetes
Responsable de Cultura i Comunicació del Jardí Botànic UV
M'agrada la música, els llibres, viatjar, escriure, la divulgació científica i anar al cine amb totes les conseqüències; fer cua, menjar monges... Em diverteix ordenar amb els meus fills la col·lecció de cotxes de Cars. Mai he comprès les regles del tenis i m'esmussa tallar la pizza amb forqueta i ganivet.
botanic Equip botànic
Send this to a friend