Jardineria

18 febr. 2014

Arrels nues

En aquests últims 12 mesos en Espores us hem ofert consells per a cuidar el vostre jardí en funció de l’època de l’any. A partir d’ara, us anirem explicant altres activitats que faran encara més profitós el temps que dediqueu a la jardineria.

Encara que les plantacions dels arbres de fulla caduca o arbustos a arrel nua estan recomanades quan s’acosta l’hivern, no volem deixar d’explicar-vos alguns consells per a dur-les a terme tan bé com siga possible.

 

Anomenem plantació a l’operació d’emplaçament definitiu de vegetals per al seu creixement. Per a fer-la correctament el millor és preparar un pla de plantació, en el qual figure no solament la relació d’espècies a plantar, sinó també el seu emplaçament. Serà molt útil, ja que evitarà futurs canvis i trasplantaments amb el consegüent risc de deterioració de les plantes. Aquest pla de plantació consisteix en una sèrie d’operacions que es realitzaran abans, durant i després d’ella.

 

RAIZ1

 

El primer és tenir prevista la preparació del terreny. S’han de realitzar les tasques prèvies a tota plantació, que modifiquen bé la textura del sòl, bé la seua composició química, o ambdues, amb la finalitat d’obtenir les condicions més avantatjoses per al bon desenvolupament de les plantes. Entre aquestes tasques cal citar el “desfonde”, mesclar substàncies per a millorar l’estructura del sòl pel que fa a les propietats, treballar el terreny, abonat de fons, etc.

 

Després cal preparar els arbres i realitzar la plantació. El trasllat dels arbres des del viver s’ha de realitzar amb la màxima cura i a la seua recepció ha d’inspeccionar-se la qualitat dels exemplars. Les dimensions aproximades dels clots de plantació per a un arbre són de 1x1x1 m.

 

RAIZ4

 

Quant a la plantació d’arbres a arrel nua, no presenta especials dificultats per al seu posterior arrelament, però s’aconsella utilitzar plantes repicades. El perímetre del tronc a un metre d’altura no ha d’excedir els 16-18 cm. Per sobre d’aquest perímetre s’aconsella usar arbres amb cepelló o en contenidor. Per sota dels 10-12 cm, l’arbre arrela bé, però és massa vulnerable, encara que s’utilitzen tutors.

 

Les arrels han de tenir una longitud mínima de 30 cm, i abundant cabellera, amb talls nets i sense esquinçaments ni aixafaments. Tampoc ha de presentar símptomes d’haver patit dessecació o gelades. Prèviament a la plantació s’eliminen les arrels danyades durant el transport, tractant de conservar el major nombre possible d’arreletes. S’introdueix la planta en el clot de manera que les arrels no patisquen flexions, especialment l’arrel principal en el cas que aquesta existisca.

 

RAIZ3

 

El reg posterior a la plantació ha de ser abundant. Durant el primer any i depenent del règim de pluges, s’efectuaran dos regs setmanals entre maig i octubre, d’uns 50 litres per arbre. A més, l’abonat ha de ser ric en fòsfor, que ajudarà a un bon arrelament. Si seguim tots aquests consells és molt probable que en un temps puguem gaudir d’exemplars sans i completament assentats en el nostre jardí.

Etiquetes
Jardiner del Botànic de la Universitat de València
Send this to a friend