Jardineria

13 maig 2014

Embuatat perfecte per al teu jardí

El mulch és una fina capa de materials que col·locada sobre el sòl del teu jardí o petit hort servirà per a protegir-lo de la humitat, donar-li consistència i una imatge més fresca i per a aportar-li tots els nutrients necessaris per al creixement de les teues plantes. 

El mulching és una de les pràctiques més aconsellables per a mantenir una bona salut del teu jardí. Es tracta d’una tècnica relativament senzilla que consisteix a aplicar sobre el sòl una capa de materials orgànics o inorgànics de tal forma que la seua superfície quede totalment coberta, evitant així que el terreny estiga exposat a l’aire. Aquesta pràctica porta realitzant-se molts anys encara que en les últimes dècades ha sigut reivindicada per la xerojardineria (un tipus de jardineria que se centra en l’organització i ubicació de les plantes per a aprofitar al màxim els recursos d’aigua) i pel disseny de jardins, ja que les textures i colors dels diferents tipus mulch pot donar-li al nostre jardí un aspecte totalment diferenciador.

 

mulching_paisaje

A més d’aquest ús ornamental, el mulch té molts avantatges que ajuden a que el sòl del nostre jardí siga més saludable. Aquesta fina capa és capaç d’actuar com a modulador natural de temperatura i la humitat del sòl, augmentar la seua fertilitat, servir com a fungicida i inhibidor de plagues natural, reduir l’erosió de la pluja i el vent, mantenir l’estructura del sòl, frenar la proliferació de males herbes, enfortir la càrrega orgànica i aportar-li una qualitat extra perquè els nostres fruits i plantes tinguen una millor presentació i sabor.

A grans trets en l’ús del mulch (el terme mulching podem utilitzar-ho per a referir-nos a l’aplicació dels diferents mulch) tot són coses positives. Però tampoc hem de confondre’ns. En ocasions, utilitzar un mulch poc apropiat, aplicar-ho en zones no adequades o usar-lo en excés pot tenir conseqüències negatives per al sòl del nostre hort o jardí i per a les nostres plantes i fruits. Per això és convenient, abans d’aplicar qualsevol tipus de mulch, conèixer totes les possibilitats de components, maney1m42 i mètodes d’aplicació i així poder triar l’embuatat més beneficiós per a cada cas.

 

mulch_marron

 

Orgànic o inorgànic?
El mulch es classifica en dos grans grups: aquell que té un origen orgànic i aquell que és inorgànic, és a dir, artificial. El mulch orgànic utilitza elements de la naturalesa com palla, estelles i encenalls de fusta, fulles de pi, corfes de fruits (com per exemple el cacau) i restes de gespa. Les varietats són moltes i el podem fabricar nosaltres mateixos. Entre els avantatges del mulch orgànic està l’enriquiment natural del sòl, que així necessita menys abonaments. Com a contraprestació, la seua durabilitat és limitada. Si volem un mulch orgànic que aguante durant més temps és millor apostar per aquells que estan fets amb fusta, és a dir, escorça o encenalls d’arbre, perquè la seua descomposició és més lenta.

 

mulching_organic

mulching_hojas

Per la seua banda, el mulch inorgànic està fet de materials com graves, marmolilles i gravetes, pedres i roques, goma polvoritzada, materials geotèxtils o pedra volcànica esmicolada, aquesta de color negre i brillant i que, utilitzada amb plantes de color clar, genera contrastos molt interessants en el disseny de jardins, igual que ocorre amb les pedres i roques. Dins dels mulch inorgànics tenen especial importància aquells creats amb materials plàstics com el polietilè. 

El mulch de plàstic és molt usat sobretot en agricultura perquè és capaç de protegir a plantes i hortalisses de les temperatures extremes i de les inclemències climatològiques. En tot cas, a l’hora d’usar un mulch de plàstic també haurem de tenir en compte molts factors. En primer lloc, el plàstic ha de ser específic per a agricultura. En segon, haurem de tenir en compte si el volem transparent perquè deixe passar la llum o preferim que siga opac. Si optem per un mulch plàstic transparent, la llum augmentarà la temperatura i les plantes es desenvoluparan millor; si el mulch és d’un teixit fosc, serà més efectiu a l’hora de frenar l’aparició de mala herba. Tots els mulch plàstics han de ser resistents i tenir un espessor que evite les esquerdes que cert tipus de males herbes poden produir.

 

mulching_plastic

mulching_inorganic

El principal avantatge dels mulch inorgànics com les graves o pedres és que duren més temps i que són més ornamentals, encara que no aporten riquesa al sòl. Alguns experts aposten per la combinació de diferents tipus de mulch per guanyar bellesa ornamental i protecció al mateix temps. El més comú és unir diferents varietats d’embuatats orgànics perquè el sòl estiga protegit enfront dels canvis bruscs, però en ocasions una fusió controlada de mulch orgànic i inorgànic també pot ser eficaç.

 

Què he de tenir en compte per a triar i aplicar el mulch?
El tipus de plantes del teu jardí o hort et permetrà saber què tipus de mulch has d’aplicar. Primer cal analitzar el tipus de sòl i la seua capacitat de drenatge per a aplicar un mulch que siga més o menys permeable. També és indispensable saber si volem que el mulch aporte riquesa nutricional al sòl o no. Si ens decantem per un mulch orgànic, haurà d’estar sempre ben airejats i preferiblement compostat. Abans d’aplicar-lo, hem de comprovar el seu aspecte. Si detectem que el mulch té una olor molt agra, és millor eliminar-lo perquè pot generar olors fortes i tòxics, per la qual cosa no és recomanable en el cas dels horts. Si parlem d’arbres, un mulch agre tampoc ha d’aplicar-se en un arbre jove, perquè acabarà podrint-ho. L’ús continu de certs tipus de mulch en períodes excessivament llargs pot propiciar deficiències de micronutrients i toxicitats ja que augmenta el PH del sòl.

 

mulching_garden

Tan important com el tipus de mulch que triem és com aplicar-lo i sobretot, l’espessor de l’embuatat. En el cas dels mulch orgànics cal que la capa siga de més de cinc centímetres i que no supere els deu, sempre estès de manera uniforme i cobrint tota la zona radicular perquè les arrels ocupen una extensió sota la terra molt superior a la que veiem des de l’exterior. L’època ideal per a aplicar el mulch és a finals de primavera o principis d’estiu perquè el sòl està humit per les pluges. Hem d’evitar que el mulch siga profund, doncs açò pot ocasionar un excés d’humitat en les arrels. A més, les capes gruixudes poden fer un efecte manta que no deixe que l’aigua i la llum penetren. Tampoc cal aplicar molt al voltant del tronc, perquè podríem escanyar les arrels i generar problemes i malalties amb insectes. 

 

mulching_inorganic3

Si tenim un hort i finalment ens decantem per un mulch plàstic, podem col·locar-lo de forma manual o mecànica. En tots dos casos és imprescindible estirar bé el plàstic, de tal forma que no queden espais lliures perquè ingresse la mala herba o on s’acumule l’aigua. El plàstic ha de subjectar-se directament a la terra, amb ganxos o filferros adherits al sòl. Normalment el mulch de plàstic va acompanyat per un sistema de reg per degoteig col·locat sota el mulching.

Revista de divulgació científica del Jardí Botànic de la Universitat de València.
Nota legal: Revista Espores. La veu del Botànic es fa responsable de la selecció de bloguers però no dels continguts i opinions en els articles dels mateixos.
Send this to a friend