Investigació

24 set. 2013

Fruites i verdures més sostenibles

Un dels grans desafiaments en el camp de la recerca agrícola és aconseguir millorar la qualitat de fruites i verdures, potenciar les seues propietats i prevenir l’aparició de determinades malalties, però també la d’aconseguir productes zero residus dels quals tot es puga aprofitar i sense cap resta de pesticides.


El repte no és fàcil però cada vegada són més els projectes relacionats amb la millora de la qualitat de les nostres fruites i verdures, tant en la seua obtenció com en el seu tractament. En aquest sentit les recerques abasten un ampli ventall d’innovacions que van des de la reutilització dels residus, que fa que les plantes de tractament siguen més sostenibles, fins a la presentació del producte final, com ocorre amb les anomenades fruites i verdures d’IV Gamma, llavades i llistes per a consumir de la borsa al plat.

 

verde


Les recerques en innovació tecnològica no són fàcils, i és que requereixen d’un important esforç humà i tecnològic que comporta un bon respatler econòmic d’acord amb les necessitats del projecte. Aquest tipus de recerques són realitzades per diferents institucions i universitats públiques i privades, i estan avalades per organismes internacionals des que l’any 2002 els diferents països demanaren a l’OMS que elaborara una estratègia mundial sobre el règim alimentari, l’activitat física i la salut per a combatre algunes malalties cròniques.

 

Des de llavors l’Organització Mundial de la Salut ajuda de forma proactiva als països i institucions a dur a terme aquestes recerques centrades en fruites i verdures amb la finalitat d’incrementar de forma saludable el seu consum entre la població. Per a açò és fonamental fomentar la qualitat de la matèria primera, és a dir, del producte, el seu manteniment i assegurar una producció sostenible. 

 

gamaiv

 

L’última d’aquestes recerques sobre sostenibilitat agrícola ens remet a la Universitat de Saragossa, pionera en un projecte centrat en l’obtenció de fruites d’os més saludables i de major qualitat. Sota l’empara del projecte LIFE+ de la Unió Europea s’ha creat una nova forma de treball en la indústria agroalimentària que es basa en la millora de quatre aspectes: Zero Residus (CR) en la producció de fruita, mètodes de conservació després de la collita, promoció eficient en el mercat i elaboració de productes derivats de la matèria primera principal.

 

Aquest mètode ja ha sigut aplicat per xicotets minoristes de verdures, però encara no ha sigut provat per productors d’aquest tipus de fruites. L’objectiu d’aquesta recerca és millorar la sostenibilitat i la qualitat de la producció de fruita d’os i crear un sector més competitiu per a respondre a la demanda actual de productes sans, ecològics i lliures de pesticides. La sostenibilitat juga un factor molt important ja que tant els consumidors directes com les pròpies cadenes de distribució exigeixen cada vegada més als seus proveïdors mètodes de producció sostenibles.

 

Per què apostar per la metodologia CR?
Convertir una producció de fruites o verdures en una planta catalogada com de Zero Residus té més avantatges que inconvenients. El principal, que s’ofereix al consumidor un producte de major qualitat, seguit del fet que d’aquesta forma el productor s’obri a consumidors, cada vegada més exigents i més centrats en la cerca de productes verds. A grans trets, es pot pensar que parlar de Zero residus és el mateix que l’etiqueta de producte ecològic, però res que vore amb la realitat.

 

life

 

La creació d’una marca específica per als residus zero és conseqüència de la dificultat que presenta per a determinats cultius i petits productors l’obtenció de l’etiqueta d’ecològica oficial de la Unió Europea. Així doncs, el concepte d’agricultura de CR està més relacionat amb el terme agricultura de conservació, encunyat aquest mateix any per la FAO i que comprèn una sèrie de tècniques que tenen com a objectiu fonamental conservar, millorar i fer un ús més eficient dels recursos naturals mitjançant un maneig integrat del sòl, aigua, agents biològics i entrades externes.

 

Segons les dades del projecte LIFE+, en el qual participen nou membres d’Espanya i Països Baixos, aquest servirà per a millorar diversos problemes ambientals generats en el cultiu de fruita d’os i ajudarà a la gestió de les plagues, evitant la degradació del sòl i la contaminació de les aigües subterrànies, ja que el consum de pesticides es reduirà dràsticament.

 

melocotones

Amb aquest sistema també es pretén incrementar la vida útil de la fruita després de la collita mitjançant la utilització de nous envasos microperforats i l’ús d’atmosferes modificades, cosa que afavoreix el seu emmagatzematge a llarg termini. I per descomptat, els residus generats de les imperfeccions de les fruites es tractaran per a obtenir nous productes com per exemple productes alimentosos per a bebès. Productes també amb l’etiqueta Zero Residus, perquè han sigut creats de forma sostenible i sana per al consumidor, que a més obriran nous canals de venda per als productors. 

 

El Programa LIFE+ és l’únic instrument financer de la Unió Europea dedicat de forma exclusiva al medi ambient per al període 2007-2013 i té com a objectiu contribuir al desenvolupament sostenible del medi ambient creant polítiques de legislació comunitària. El projecte de la Universitat de Saragossa es desenvoluparà durant quatre anys i compta amb una subvenció de la Comissió Europea d’1.635.232€ sobre el pressupost total de LIFE + (3.445.458€).

 

Zerya, la marca privada de Zero residus
Segons els experts la gran demanda de productes més sostenibles ha nascut dels propis consumidors, així que algunes empreses han reflexionat sobre aquesta situació i després de diversos estudis interns han decidit llançar-se cap a una nova forma d’entendre l’agricultura. Els motius per a açò, a més de la demanda dels usuaris, són les negatives conseqüències de les alertes alimentàries i la possibilitat de poder diferenciar els seus productes i afavorint una competència sana en favor del consumidor final.

 

ZERORESIDUS

 

Amb aquesta intenció ha nascut Zerya, un marca de qualitat privada i de compliment voluntari creada per especialistes del sector perquè qualsevol productor hortofruticola puga desenvolupar un sistema de gestió tècnica que li permeta produir aliments sense residus ni pesticides. L’objectiu de Zerya és dotar de diferenciació a les empreses amb equips tècnics d’alt nivell a través d’un treball conjunt i la convicció de que és possible produir aliments segurs que permeten la reducció de costos mitjançant la utilització racional de productes, seguint la cadena natural de reutilització de residus i generant així un sistema productiu sostenible i respectuós amb el medi ambient que cobreix les expectatives del consumidors i que fa estalviar diners al productor. 

 

ZERORESIDUS2

Zerya marca unes pautes d’actuació mitjançant la utilització racional de determinats productes autoritzats en els moments claus i una supervisió de tècnica durant tot el procés per a garantir la producció sense residus. El sistema de control es realitza a través de l’entitat de certificació que defineix un programa d’auditories als productors i del laboratori que efectua la presa de mostres i realitza les analítiques per a la verificació del compliment de la norma. L’ús del distintiu de la marca s’atorga a les empreses certificades i permet la diferenciació d’aquests productes en el mercat. Un altre avantatge per a consumidors i per a petites empreses que vos animem .

Revista de divulgació científica del Jardí Botànic de la Universitat de València.
Nota legal: Revista Espores. La veu del Botànic es fa responsable de la selecció de bloguers però no dels continguts i opinions en els articles dels mateixos.
Send this to a friend