Investigació

11 jul. 2013

Com a verí caigut del cel

La pluja àcida és un dels efectes més perillosos de la contaminació de l’aire. Enverina mars, llacs i rius, mata ecosistemes sencers, contamina camps, cultius i produeix efectes nocius sobre la salut humana. És possible parar aquest verí caigut del cel?

Encara que el concepte pluja àcida ha pres consistència en els últims vint anys (s’ha verificat tant la seua existència com els seus efectes directes i indirectes), va ser encunyat en 1852 pel químic escocés Robert Angus Smith. En aquells anys Angus Smith vivia a Manchester, una de les ciutats industrials més importants del món i també una de les quals més pol·lució produïen. Centrat en els seus estudis de Química mediambiental, Angus Smith va comprovar els efectes de la contaminació en la climatologia, especialment en les precipitacions, comprovant que la pluja era capaç de cremar els que havien estat verds prats propers a Manchester, perquè eliminava els nutrients que enriqueixen el sòl, empobrint-lo.

 

ACIDRAIN_bosquequemado

Malgrat que Angus Smith va llançar la veu d’alarma sobre l’existència d’una pluja àcida, i que el seu principal causant era la contaminació industrial, va haver de passar quasi un segle perquè la societat prenguera consciència clara d’aquest problema. A partir dels anys setanta del segle XX pràcticament tots els països del primer món estaven ja industrialitzats. La pol·lució atmosfèrica va començar a ser un problema real que preocupava a polítics, ciutadans i grups ecologistes, encara que van ser els pescadors els qui van donar la veu d’alarma definitiva en observar que les poblacions de peixos en els llacs es reduïa dràsticament, com si l’aigua els matara. En els països escandinaus els peixos van desaparèixer en més de 5.000 llacs, i el mateix va ocórrer en 1.200 llacs en Ontario i en més de dos centenars en Adirondack, en l’estat de Nova York. Què és el que estava passant?

Contaminació que no entén de barreres físiques, geogràfiques o polítiques
Un dels principals problemes de la pluja àcida és que no pot frenar-se perquè està instal·lada en els núvols i, igual que ells, es va movent amb els corrents d’aire. Per exemple, la pluja àcida localitzada a Quebec (Canadà) i en l’est d’EUA té el seu origen en les activitats industrials del segon país, mentre que la contaminació a Europa central i Gran Bretanya cau en forma de pluja àcida en els països escandinaus. D’altra banda, Japó, un altre dels llocs on la pluja àcida està molt present, atribueix aquest problema a l’abús massiu de carbó que encara és una realitat a Xina. Per tant, i tenint en compte el que s’ha dit anteriorment, no és imprescindible que un país tinga molta indústria perquè patisca la pluja àcida.

 

ACIDRAIN_esquema

En aquest sentit, la pluja àcida es converteix en un problema global, i com tal ha de ser legislat per institucions de rang internacional. De fet, un dels efectes més coneguts de la pol·lució atmosfèrica, juntament amb l’escalfament global i l’efecte hivernacle, és precisament la pluja àcida, les devastadores conseqüències de la qual han sigut exposades en fòrums internacionals donant lloc al Protocol de Kyoto, signat en 1997. Anteriorment ja s’havien pres altres mesures per part de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), a la qual pertanyen quasi tots els països industrialitzats, i en 1981 va estudiar el cost de la implantació de mesures de control. EUA i Canadà també van signar en 1990 un acord amb les mateixes intencions, la Llei d’Aire Net. No obstant açò, sembla que totes aquestes mesures són insuficients: la pluja àcida segueix sent una realitat.

Pot frenar-se la pluja àcida?
A grans trets, la pluja àcida es forma quan la humitat de l’aire es barreja amb el diòxid de carboni i els òxids de nitrogen que emeten les centrals elèctriques, les fàbriques i els vehicles, tots ells formats a partir de la combustió de productes derivats del petroli. Quan aquests gasos es barregen amb el vapor d’aigua de l’aire es forma àcid sulfúric i àcids nítrics. Tots dos àcids es condensen en els núvols caent a la superfície terrestre en forma de pluja.

 

ACIDRAIN_monitoring

Els efectes de la pluja àcida són devastadors, però segurament on es fan més evidents és en el mitjà aquàtic. La pluja àcida provoca que el pH dels llacs i rius tinguen un nivell inferior a 6, la qual cosa es coneix com a acidificació. Açò no solament mata peixos i dificulta la vida aquàtica, sinó que afecta també a la cadena alimentària ocasionant la intoxicació per menjar aquest peix i la reducció de zooplacton, algues i plantes aquàtiques. A més, l’alumini dissolt amb la pluja àcida genera danys en les brànquies dels peixos, que deixen de reproduir-se, i altera la vida d’amfibis, mol·luscs i crustacis, una part important de la cadena alimentosa en ecosistemes aquàtics.

 

Un altre dels espais on la pluja àcida causa importants alteracions és en la vegetació, tant en boscos com en zones de cultiu. En els primers, a pesar que la pluja àcida fertilitza el sòl amb sofre i nitrogen també es menja el calci i el magnesi permetent que l’alumini siga l’únic mineral present en el sòl, i que les arrels de la planta l’absorbisquen fàcilment, provocant la seua mort. Respecte als segons, s’ha demostrat que la pluja àcida provoca una caiguda en el rendiment dels cultius, interferint en aspectes tan importants com la fecundació de les flors.

La pluja àcida és capaç també de filtrar-se en el sòl, contaminant les aigües subterrànies i corrompent les canonades, que es contaminen de materials com l’alumini, i de dissoldre compostos metàl·lics molt tòxics per a l’home com el plom, el coure o el zinc. Fins i tot és capaç d’erosionar materials de construcció com l’acer, la pintura o el marbre i ha sigut la causa d’acceleració de la corrosió d’estàtues que havien romàs impertèrrites davant el pas dels anys en l’Acròpoli atenesa, a Itàlia, a Espanya o a Japó.

 

ACIDRAIN_estatua

La pregunta que tots ens fem: és possible frenar la pluja àcida? L’Agència Nord-americana per al Medi ambient (EPA) ha realitzat un informe en el qual s’expliquen algunes de les accions que podem dur a terme per a frenar-la tant a nivell institucional, com social i personal. Amb aquest fi els científics arrepleguen mostres d’aire i d’aigua i mesuren les seues diferents característiques, especialment el grau de pH i la composició química, per a veure el grau d’acidificació, així poden estudiar els seus efectes en materials artificials i dilucidar com podria actuar en el medi ambient.

 

Una de les mesures que segons la EPA són imprescindibles prendre per a reduir la pluja àcida, i el seu impacte, és la neteja de ximeneres, tubs de fuita, i l’ús de depuradors i convertidors catalítics, que impedeixen l’arribada del diòxid de sofre (SOTA2) i els òxids de nitrogen (NOx) a la superfície. Els depuradors poden instal·lar-se en ximeneres i tubs de fuita, mentre que els convertidors haurien de ser utilitzats per les fàbriques.

 

ACIDRAIN_salmonesnoruegos

No obstant açò, el gran repte per a combatre la pluja àcida és frenar el consum de combustibles fòssils, que són els autèntics generadors de la pol·lució, i per a açò és imprescindible el desenvolupament d’energies alternatives no nocives amb el medi ambient, com l’energia hidroelèctrica, eòlica o solar. En el cas dels automòbils i la llar, el gas natural, les bateries i les piles de combustible, disponibles per al funcionament d’automòbils, ajuden a reduir la producció de contaminants que acaben en l’atmosfera.

 

L’altre repte és la recuperació dels ecosistemes enverinats, però no es tracta d’una tasca fàcil. Els àcids alteren la composició del terreny i de les aigües, canviant l’espai en el qual les plantes i animals poden sobreviure, per això els ecosistemes que pateixen els efectes de la pluja àcida poden tarda molts anys a recuperar-se i aconseguir el seu nivell de pH normal. Malgrat tot existeixen mètodes perquè llacs i rierols es recuperen de forma més ràpida afegint-los una pedra calcària o calç (un compost bàsic natural) per a “cancel·lar” l’acidesa. Aquest procés denominat emblanquinat s’ha usat amb èxit a Noruega i Suècia. No obstant açò, és un mètode car que ha de realitzar-se diverses vegades i que es considera un remei a curt termini en zones específiques, i que no substitueix a les campanyes de reducció de la contaminació. A més, l’emblanquinat no resol els problemes de canvis en la composició química del terreny, ni en la salut dels boscos, ni contribueix a evitar els riscos en la salut humana.

 

Si vols consultar l’informe de la EPA complet pots fer clic en aquest enllaç: www.epa.gov/airmarkets/progsregs/arp/index.html

Etiquetes
Revista de divulgació científica del Jardí Botànic de la Universitat de València.
Nota legal: Revista Espores. La veu del Botànic es fa responsable de la selecció de bloguers però no dels continguts i opinions en els articles dels mateixos.
Send this to a friend