Investigació

10 oct. 2012

La dormició del Jaramago

La conservació ex situ de les llavors als bancs de germoplasma és una de les actuals mesures de conservació de plantes, que complementen a les més tradicionals. Us expliquem el cas del Jaramago i l’estudi de la seva germinació.

Els jardins botànics i els bancs de germoplasma estan vinculats a la preservació de plantes i llavors fora dels seus hàbitats naturals, la qual cosa contribueix a protegir i salvaguardar les espècies per evitar la seva desaparició, a aquest tipus de conservació s’anomena conservació ex situ.

Al Jardí Botànic de la Universitat de València, amb la participació del Banc de Germoplasma de Flora Silvestre Valenciana de la Comunitat Valenciana i cofinançat per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi ambient, s’han realitzat diferents estudis de diversos taxons rars, amenaçats o endèmics.

 

JARAMAGO5

Recol·lecció de llavors al Jardí Botànic

El protocol consisteix a propagar plantes mare per obtenir el material vegetatiu que es necessita per a la investigació, que en el cas del banc de germoplasma són les llavors. Una plantes que al seu torn s’han obtingut de proves de germinació de llavors, bé per establir el protocol òptim de germinació bé per determinar la viabilitat de lots conservats. Després, quan ja s’han establert al Botànic i han completat el seu cicle fenològic, es recol·lecten llavors per a la seva conservació a llarg termini o estudis comparatius.

El cas del Jaramago
La determinació de protocols òptims de germinació, com en el cas del Jaramago o Diplotaxis ibicensis (Pau Gómez), són precisos per a l’adequada gestió tant de les col·leccions a conservar com de les ja conservades, així com per a l’obtenció de planta que s’utilitza als programes de preservació de les poblacions naturals.

 

JARAMAGO4

Jaramago a la Cala de la Barraca, Xàbia (Alacant). Foto de Santiago González

Aquesta planta és una crucífera endèmica litoral de distribució molt restringida de la costa alacantina i Balears, catalogada a més com a vulnerable al Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçada (Decret 70/2009). Viu en penya-segats rocosos amb sòl margo-arenós en el pis termomediterrani d’ombroclima sec. Aquesta espècie està seriosament amenaçada a causa de la pressió antròpica, per la qual cosa té un gran interès des del punt de vista conservacionista.

 

JARAMAGO3

Germinació de les llavors

En aquest cas s’han realitzat assajos de germinació de llavors provinents de diverses poblacions naturals i de la muntanyeta del Jardí Botànic, una zona que mostra una col·lecció de plantes mediterrànies. Així s’ha obtingut el protocol òptim de germinació i el pretractament adequat per trencar la dormició fisiològica que s’ha observat que tenen, un tipus de latència que mostra una disminució en l’activitat dels embrions.

I al laboratori?

Les proves de germinació s’han dut a terme tant a temperatura constant de 20ºC com alternant de 25/15ºC. S’han assajat també els règims de llum (fotoperíode 12/12h i foscor absoluta). Per trencar la dormició se’ls ha aplicat un tractament amb àcid giberèlic (GA3).

En la gràfica següent es poden veure les diferències quan es comparen els règims de llum i de foscor sent aquest últim en el qual els percentatges de germinació han estat més inferiors que els obtinguts en fotoperíode 12/12h. De la mateixa manera també es pot observar que el GA3 estimula la germinació independentment del règim lumínic.

 

JARAMAGO2

S’han recol·lectat llavors en diferents anys de dues localitats (silvestre i conreada) avaluant així que el nivell de dormició fisiològica és diferent depenent de l’any de recol·lecció i també de les condicions climàtiques de cada lloc. En aquest sentit s’ha observat que la latència ha estat major en les poblacions silvestres que en la conreada.

Així s’aconsegueixen establir unes pautes adequades per a la germinació òptima d’aquesta planta, sent aquest un dels molts estudis que es realitzen als bancs de germoplasma del Jardí Botànic i d’altres centres. El seu treball per la conservació de la biodiversitat passa en ocasions, com en el cas del Jaramago, per aprendre a “despertar” a les belles dorments de les seves llavors.

Etiquetes
Tècnic d'investigació al Banc de Germoplasma del Jardí Botànic de la Universitat de València. Llicenciada en Ciències Biològiques

Send this to a friend