Foto autor
Josefa Prieto
Tècnic d'investigació al Banc de Germoplasma del Jardí Botànic de la Universitat de València. Llicenciada en Ciències Biològiques
botanic Equip botànic