Conservació

20 gen. 2015

Qui salva la biodiversitat?

En aquest article intentarem recopilar les ferramentes bàsiques que Europa usa per fomentar la conservació a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Projectes LIFE, Fundació Biodiversitat o Red Natura 2000. Si estàs pensant en demanar alguna ajuda per a un projecte, ara és el moment d’informar-te.

No és el millor moment per a la ciència ni la tecnologia i molt menys per la conservació i la biodiversitat, però sempre hi ha optimistes, lluitadors i afortunats que aconsegueixen l’ajuda d’alguna institució per dur a terme el seu projecte. Si vas a demanar alguna d’aquestes ajudes al 2015, no ho deixes per a última hora. Informa’t i prepara’t a temps. 

 

Si alguna vegada t’has vist embolicat omplint formularis per sol.licitar qualsevol prestació econòmica, bé siga una beca o un prèstec, sabràs que superar les exigències burocràtiques és tot un repte, però no et desanimes perquè les convocatòries se solen habilitar a partir del segon trimestre. Tens tres mesos per fer paperassa.

 

El Programa Life de la Unió Europea
Què és? El Programa de Medio ambiente y Acción por el Clima (LIFE) és el instrument financer de la Unió Europea dedicat al medi ambient per al període 2014-2020. El Programa LIFE és gestionat per la Comisión Europea però l’autoritat nacional en l’estat espanyol és el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Dirección General de Servicios.

 

10359563 744760992274902 6236910257079113697 n

 Imatge del Facebook de Magrama. Making off d’una campanya publicitària

 

Quin és l’objectiu? L’aplicació de les polítiques, en matèria de medi ambient i canvi climàtic, mitjançant millors pràctiques mediambientals així com la promoció de tecnologies innovadores. Com diuen a la seua web: Viure bé, respectant els límits del nostre planeta

 

Quin tipus de projectes finança Life? Des de projectes pilot, que apliquen un mètode que no s’havia provat abans i que ofereixen avantatges mediambientals o climàtiques a projectes de demostració, que posen en pràctica, avaluen i difonen tècniques desconegudes en el context socioeconòmic i geogràfic que podrien aplicar-se en altres ambients semblants.

 

1379742 616953081690682 847215543 n

Revisió d’una trampa per a tortuga en el projecte Life Trachemys. Imatge del Facebook de Life Trachemys

També financien les iniciatives destinades a millorar pràctiques amb enfocaments rendibles d’avantguarda i projectes integrats que implementen, a gran escala territorial, estratègies mediambientals i climàtiques exigides per normatives concretes de la Unión o per les autoritats dels Estats membres, entre ells, la gestió de la Xarxa Natura 2000, de què parlerem més endavant.

 

Un altre tipus de projecte gravita entorn l’assistència tècnica i dóna suport financer als sol.licitants per preparar projectes integrats com també ho fan el projectes preparatoris de suport a necessitats específiques del desenvolupament i de l’aplicació de la política i la legislació mediambientals i climàtiques de la Unió. Per últim, la informació, la divulgació i la comunicació no pot quedar al marge i els Life es destinen a la sensibilització pel que fa al medi ambient i al clima. Qui pot demanar un Life? Els organismes públics, les organitzacions mercantils privades, i les privades no mercantils, incloses les ONG.

 

Red Natura 2000
És una xarxa ecològica europea d’àrees de conservació de la biodiversitat. Consta de Zones Especials de Conservació (ZEC) i de Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). La seua finalitat és garantir la supervivència a llarg termini de les espècies i els tipus d’hàbitat a Europa, contribuint a detenir la pèrdua de biodiversitat. És el principal instrument per a la conservació de la naturalesa en la Unió Europea.

 

10931301 10153033167527350 4663514654881022744 n

Imatge del blog digital de SEO/BirdLife

Un exemple que ens queda ben a prop és el de l’associació conservacionista Seo Bird Life que amb Alas Sobre Agua intenta protegir els aiguamolls de l’Albufera de Valencia, Parque Regional del Sureste en Madrid, y la Dehesa de Abajo en Sevilla. Esta campanya està patrocinada per Carrefour i es basa en la millora dels espais citats, l’anellament d’aus, la divulgació i el recompte d’individus a través de la construcció de caixes niu, entre altres. Altres projectes que afecten el territori valencià tenen a veure amb el turisme sostenible i amb l’ús del suro i la correcta gestió dels alzinars (Territorios Corcheros).

 

Fundación Biodiversidad
Fundació Biodiversitat és una entitat adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentació y Medio Ambiente creada en 1998 per a protegir el nostre capital natural i la nostra biodiversitat a través de grans projectes de conservació i la canalització d’ajudes i fons per al desenvolupament de projectes  d’ONGs, entitats de recerca i universitats.

Logo Fundac BIODIVERSIDAD

Fes clic per accedir al Facebook de Fundación Biodiversidad

 

Entrat el 2015 les convocatòries i ajudes, els premis i el voluntariat ambiental ja estan obertes i la informació disponible a la web. Hi ha 5 vessants perquè treballa la Fundación Biodiversidad: els ecosistemes terrestres, les espècies que els habiten i les seues estructures genètiques gràcies als quals es manté la vida en la Terra. Tenen la missió de regular el clima, la qualitat de l’aire i l’aigua, i ens proporcionen recursos econòmics.

 

Com no, s’investiga i protegeixen els espais marins i la costa que a més d’acollir éssers vius ens permeten la pesca i l’aqüicultura entre altres activitats. L’eficiència energètica, les energies renovables i el canvi climàtic són no queden al marge dels objetius com tampoc ho fa el desenvolupament de l’ocupació laboral verda, les relacions internacionals, la cooperació i el suport al joves que emprenen en verd.

 

twitter

 Twitter de Red Emprendeverde. @emprendeverde

 

Un dels projectes que volem destacar és el que usa els parcs nacionals com laboratoris vivents per crear un banc de dades a disposició dels científics en què es veurà reflectit no sols el canvi climàtic sinó tots els canvis globals que afecten la societat i l’economia. Les dades són proporcionades per la Red de Estaciones Meteorológicas Multiparamétricas, que es va establir gràcies a la signatura d’un conveni anterior signat en 2005 i que va consistir en la instal.lació i posada en marxa d’una xarxa de 17 estacions meteorològiques terrestres i boia oceanográfica.

 

La biodiversitat és la base que qualsevol sistema econòmic i és a Espanya on viu la major part de la biodiversitat eurpea. Com veieu, encara hi ha projectes a nivell europeu que coordinats amb els països poden servir a la ciència i l’avanç de les investigacions. No són moltes les iniciatives d’aquests tipus i els projectes s’acumulen a les taules dels qui han de decidir a qui atorgar l’ajuda. Però tindre cura de la natura està en mans de tots, no sols d’uns pocs projectes.

 

Revista de divulgació científica del Jardí Botànic de la Universitat de València.
Nota legal: Revista Espores. La veu del Botànic es fa responsable de la selecció de bloguers però no dels continguts i opinions en els articles dels mateixos.
Send this to a friend