Conservació

11 febr. 2014

Dia d’agraïment a l’arbre

Fa uns dies el Jardí Botànic celebrava el dia de l’arbre amb una jornada de portes obertes, una excursió per a reforestar, i varies jornades amb l’Associació Espanyola d’Arboricultura amb tallers, una exposició i visites guiades. Tots estimem els arbres i ens agrada dedicar-los un dia, però quin és l’origen d’aquesta celebració?

El dia de l’arbre és una celebració prou coneguda, almenys pel seu nom, encara que potser no tant per la data en què té lloc. Este dia, que en el conjunt del territori valencià se celebra el 31 de gener, està ple d’actes i d’activitats relacionades amb la plantació d’arbres. És molt apreciat per xiquets, jóvens, adults i polítics, ja que serveix igual per a gaudir d’unes hores a l’aire lliure com per a omplir imatges de vídeo que es poden emetre en qualsevol televisió (si no l’han tancada). La diferència està en qui es creu realment el que està fent.

 

Però, des de quan i per què celebrem este dia?

Suècia va ser el primer país del món a instituir un dia a l’any com a “Dia de l’Arbre”, va ser en 1840. Ja hi havia consciència de la importància dels recursos forestals, de la necessària atenció que s’havia de brindar als arbres i als boscos i, sobretot, de la necessitat de conscienciar els xiquets en el coneixement i la pràctica d’una tasca a llarg termini, com era la plantació i atenció dels arbres. Al llarg de molts anys del segle XIX, nombrosos suecs van emigrar a Amèrica del Nord i es van portar amb ells esta tradició i va ser, precisament als Estats Units d’Amèrica on va arrelar amb moltíssima força.

 

AGULLENT4

Bosc suec. Imatge: Kjell Eson

AGULLENT6

J. Stirling Morton

 

En les grans planes quasi faltades d’arbres dels territoris de Nebraska corria l’any 1854 quan, entre altres molts colons, s’hi trobava J. Stirling Morton. Tant ell com la seua esposa eren grans amants de la natura, motiu pel qual la casa en què es van establir prompte va estar rodejada d’arbres i flors. Per la seua professió de periodista, aviat es va convertir en l’editor del primer periòdic de Nebraska i va aprofitar esta tribuna per a proclamar el seu entusiasme pels arbres. Ja en 1872, va proposar la celebració d’una festivitat dedicada a la plantació d’arbres que ell mateix va denominar com “Arbor Day” (o Dia de l’Arbre), per a la qual es va triar la data del 10 d’abril d’aquell mateix any. L’èxit de la convocatòria va ser tal, que s’estima que més d’un milió d’arbres van ser plantats a Nebraska en la celebració del primer “Arbor Day”.

 

Així, esta commemoració va ser proclamada oficialment en 1874 pel governador de l’estat i, un any més tard, va ser declarada festa oficial, traslladant-se al dia 22 d’abril, data de naixement de Morton, el seu fundador. A partir de 1880, este costum es va estendre a tots els col·legis de la nació, i des d’ací es va estendre arreu del món. A Espanya la introducció del dia de l’arbre es va produir a principis del segle XX, a partir del decret que va promulgar el rei Alfons XIII:

 

“REIAL DECRET DECLARANT OBLIGATÒRIA A ESPANYA LA FESTA DE L’ARBRE

D’acord amb el meu Consell de ministres, i a proposta del de la Governació.

Vinc a decretar el següent:


Article 1r. Es declararà obligatòria la celebració anual d’una Festa de l’Arbre en cada terme municipal. La data en què ha de celebrar-se es fixarà per les corporacions corresponents en sessió ordinària, i l’acord es farà públic per a coneixement de tots els habitants del municipi. L’Ajuntament haurà d’invitar a tots els funcionaris, associacions i entitats, tant oficials com particulars, que residisquen al terme municipal.

 

Article 2n. Els ajuntaments hauran de consignar en els pressupostos municipals aquelles despeses que es consideren necessàries, tenint en compte les atencions de caràcter obligatori que sobre l’ajuntament pesen, per a l’adquisició de terreny, per a sembres, plantacions, regs i la resta de despeses indispensables per a la celebració de les festes. Els governadors no aprovaran cap pressupost municipal sense que hi figure partida, per xicoteta que siga, destinada al fi indicat.

 

Article 3r. Els secretaris dels ajuntaments tindran l’obligació d’enviar al governador de la província, per duplicat, una Memòria de la celebració de la Festa de l’Arbre, havent de figurar-hi data en què se celebre, el nombre d’arbres plantats, el nombre d’assistents a la solemnitat, assenyalant d’una manera especial els alumnes de les escoles que hi concórreguen, persones que més es distingisquen per la seua col·laboració a les festes i estat de les plantacions executades en anys anteriors. Els governadors formaran una Memòria general de la província, en què hauran de figurar totes estes dades parcials, i l’elevaran a la Direcció General d’Agricultura.

 

Donat a Palau, el 5 de gener de 1915—Alfonso—El ministre de la Governació: José Sánchez Guerra”

 

AGULLENT1

AGULLENT3

AGULLENT2

Planta pel dia de l’arbre! Serra d’Agullent (València). Activitat organitzada pel Jardí Botànic

 

Posteriorment, en cada comunitat autònoma, es va establir un dia per a la celebració del dia de l’arbre. En el nostre cas va ser el 31 de gener el dia triat per a celebrar esta important efemèride ambiental. Esta data assenyalada dins del calendari de celebracions “ecologistes” ha de ser, a més d’un dia per a plantar arbres, una jornada per a invitar a la reflexió sobre el paper que tots nosaltres juguem en la conservació i millora dels nostres arbres i el paper que estos juguen en la nostra qualitat de vida. Segur que ara ells estan fent molt més per nosaltres, que nosaltres per ells. Agrair-los tot açò no és treball només d’un dia.

Biòleg i educador ambiental
Membre de l'associació de voluntariat ambiental "La Codolla" d'Agullent. Entusiasta plantador d'arbres per tot arreu.
extern Signatura Espores
Send this to a friend