Foto autor
Oficina de Sostenibilitat Local de Burjassot
Oficina tècnica municipal de l'Ajuntament de Burjassot encarregada del medi ambient, paisatge, agenda 21 i participació ciutadana.