Foto autor
Jose Manuel Bisetto
Consultor de projectes.
Membre de l'associació Agricologia Recupera i coordinador del projecte d'innovació educativa Ecoescoles.
convidat Signatura convidada