Tot canvi comença a l’escola

Poden ser els menjadors de les nostres escoles més saludables? Com fer d’un hort escolar un recurs didàctic d’educació mediambiental? EcoEscoles és un projecte que proposa que els centres educatius siguen més verds, compartint coneixements, experiències i problemàtiques per aplegar a un canvi de model. Ens ho conten en este article i en un documental que s’estrena a València al Botànic.

Vos presentem un projecte nascut des de l’experiència en l’execució de programes d’alimentació ecològica i desenvolupament de l’hort en l’escola dels centres participants, a més d’unir-los la inquietud de sensibilitzar a la comunitat educativa i al seu entorn cap a una alimentació més saludable. Tot açò s’ha desenvolupat a través de personal tècnic de l’associació Agricologia Recupera, que ha implantat aquestos programes formant a l’alumnat, professorat, AMPA, i personal dels menjadors escolars per a la consecució dels objectius a nivell de centre. Amb un enfocament integral s’aconsegueix involucrar als alumnes, pares, docents, personal de centres educatius, productors de verdures i fruites, monitors dels menjadors i en general a la comunitat educativa per aconseguir un canvi en el sistema educatiu i alimentari a les escoles. I és que si parlem de desenvolupament global no podem eludir la integració en el desenvolupament educatiu del nostre propi entorn.

ecoescoles sembrar

EcoEscoles naix el 2011 implicant a 12 municipis i 12 ajuntaments de la Comunitat Valenciana, concretament a les comarques de la Marina Baixa, Marina Alta i La Safor, i treballa ara per iniciar-se a El Comtat, Vall d’Albaida i a la província de Castelló. Per veure la magnitud del que desenvolupem, només en aquest curs 2018-2019 el programa atén a 8.400 alumnes i en ell intervenen 615 professores i professors. A més, al curs passat s’introduí l’alimentació ecològica en 72 centres, fent així uns menús escolars més saludables amb productes locals i frescos i, en definitiva, obtenint menjadors més sostenibles, reconnectant a les persones amb l’origen dels aliments i defensant la importància del nostre entorn com a font d’aliments i oportunitats.

El context i els objectius

Tota proposta educativa de sensibilització i de consciència cap a una alimentació saludable exigeix la concreció prèvia d’un cos conceptual de referència que explique el funcionament de l’entorn fins l’aliment. És per això que el nostre projecte queda contextualitzat dins d’un marc teòric basat en la cooperació per a la innovació educativa mediambiental i ecològica, i l’intercanvi de bones pràctiques dins del sistema educatiu, per a la cerca de l’equilibri entre la sostenibilitat de l’entorn rural, l’alimentació i l’educació.

El principal objectiu del projecte és crear una xarxa de centres que compartisquen un projecte de desenvolupament d’hort i menjador escolar ecològics, per cobrir des de les necessitats locals fins les globals, i que permeten conviure junts, alumnes i adults, com un exemple d’educació per a la ciutadania. Una cooperació basada en desenvolupar eines que afavorisquen la implementació de programes rurals i mediambientals i de consum d’aliments ecològics i de proximitat a diferents agents (professorat, alumnat, famílies, resta de la comunitat educativa, entre altres) fomentant l’intercanvi d’experiències i coneixements. Contribuint sempre en l’adquisició de bons hàbits alimentaris dins i fora de l’aula, en un entorn basat en la pròpia natura i respecte mediambiental.

ecoescoles cultiu

A banda, hi ha molts més objectius que se persegueixen quan un centre decideix entrar a formar part d’EcoEscoles com fomentar i promoure activitats d’educació d’agricultura ecològica i menjadors ecològics, buscar models sostenibles comarcals i provincials d’educació on s’integra l’educació amb els productes i empreses de restauració col·lectiva, i facilitar les eines per desenvolupar una ètica ambiental, mitjançant la construcció col·lectiva dels valors (transformador de l’escola a l’entorn).

També es tracta de contribuir activament a la defensa de la cultura i tradició agrícoles, per evitar la pèrdua de coneixement dels nostres avantpassats, d’impulsar el treball en xarxa fomentant la participació, la cooperació, l’accés a la informació i l’intercanvi d’experiències entre entitats públiques (centres educatius i ajuntaments) i privades (productors i empreses de restauració).

I no ens hem d’oblidar que a la fi també aconseguim portar aliments sans i frescos a les nostres escoles, amb menús setmanals ecològics, i determinar un pla d’acció comú escolar, d’alimentació i mediambiental, en el que participen mestres, pares i mares, i la resta de col·lectius directament implicats.

ecoescoles cuina

Originalitat i transferència de coneixement

Les innovacions que es desenvoluparan en el projecte consistiran a posar en pràctica activitats en les quals els alumnes siguen actors dels seus propis projectes. Hi ha tres principals activitats o productes intel·lectuals a desenvolupar. D’una banda està el programa en aula basat en l’hort i el menjador ecològics a l’escola. Aquest es desenvoluparà durant una jornada escolar completa per setmana en cada centre adherit al programa; de manera integrada, a tots els nivells educatius i integrant a tots els actors directament implicats (professorat, alumnat, personal menjadors, AMPA, entre altres) amb l’objectiu de crear una millor cultura alimentària. El programa reforça i involucra als alumnes en una àmplia gamma de continguts, de noves experiències i aprenentatges, desenvolupant habilitats que conduiran a una vida adulta més saludable.

Imatge 1 Sessions EcoEscolesSessió EcoEscoles. CEIP Comarcal Hispanidad (Orba). / Ecoescoles.

S’ha desenvolupat un menú a través de nutricionistes i les empreses de restauració per donar al personal la confiança i la capacitat d’oferir una cuina pràctica i de temporada, i aconseguir els vincles amb els productors locals. Així, cal desenvolupar el mercat d’agricultors a les escoles, per aconseguir que la comunitat educativa conega i compre productes locals frescos i tinga l’oportunitat de consultar amb els pares sobre aspectes més amplis del menjar escolar, creant al centre unes activitats educatives de la vida real atractives a l’aula i integrades en les principals àrees curriculars.

A través de la primera acció apleguem als menjadors escolars, i aconseguim introduir els aliments ecològics. Una xarxa entre centres educatius, empreses de restauració, productors i ajuntaments (en alguns casos) són els agents clau. Per mitjà d’aquest programa s’ha aconseguit servir setmanalment productes ecològics en centres educatius. La planificació anual, de necessitats entre el sector de la restauració i productors, garanteix el subministrament als centres, treballant un marc d’acció centrat en quatre àrees de desenvolupament: la qualitat del menjar, la cultura i l’educació alimentària, i les xarxes de connexions entre agents.

Imatge 2 Menjador EscolarMenjador escolar. CEIP Gabril Miro (Calp). / Ecoescoles.

Els productors que treballen amb EcoEscoles estan subjectes a unes visites a través de jornades de convivència, per establir els vincles d’unió entre centres educatius, productors i empreses de restauració, i recolzant l’economia local. En estes jornades, els proveïdors de serveis de restauració verifiquen el seu compromís amb l’ús de productes honests i locals.

Per últim, cal crear i desenvolupar materials divulgatius i recursos pedagògics basats en els continguts EcoEscoles, formats per una recopilació de dades i experiències pràctiques reals per a l’ús principalment de l’alumne, professorat i tota la comunitat educativa, materials tots exposats al portal educatiu ecoescoles.org. Aquest producte intel·lectual vol cercar, seleccionar, desenvolupar, construir, connectar i cohesionar els coneixements entre tots els agents implicat.

Cal destacar l’aportació que s’ha fet a la societat mitjançant la recopilació de la feina dels últims anys al documental Tot canvi comença a l’escola, on es recullen elements com producció ecològica, educació, hort escolar, menjadors escolars i sector gastronòmic. A més, l’exposició de resultats es realitzà en unes jornades de presentació, convidant a entitats internacionals com Food for Life de UK i experiències nacionals com St Pool School’s de Catalunya. També, a cada centre, es fa una jornada de presentació de resultats, per veure tot el desenvolupat al llarg del curs.

Imatge 3 Jornada de convivenciaJornada de convivència al Centre Agricologia (Benidoleig). / Ecoescoles

EcoEscoles ha demostrat elevats impactes a la zona, multiplicant per 5 les seues accions d’un any a l’altre, i ha tingut efectes de forma independent en la salut i el benestar, l’educació, la sostenibilitat i les desigualtats a les escoles. I és que la metodologia de treball amb els alumnes, que es basa en l’emprenedoria, fa que cada alumne visca una experiència formadora, i se senta capaç i responsable, mitjançant una pedagogia de sensibilització activa basada en que l’alumne és l’actor de la seua formació. Els professors i el tècnic especialitzat que intervenen en el projecte seran guies per a que els estudiants aconseguisquen construir els seus nous coneixements alimentaris i de consum.

El grup de participants en el projecte Ecoecoles és un factor d’aprenentatge. Aprendrem tots, alumnat i professorat, a nivell personal i col·lectiu, tant en el saber fer, com en el saber estar. El fet d’haver escollit un projecte de centres agrupats (permet desenvolupar materials pedagògics de consum, com el projecte “4 estacions-4 productes”, o el projecte “Els Sentits”) pren ací tot el seu significat, on l’alumne es trobarà connectat amb el medi i els aliments, amb el seu entorn, enriquint-se amb mètodes i hàbits diferents que ampliaran el seu concepte de vida.

Què s’aconsegueix gràcies a EcoEscoles?

L’alumnat d’EcoEscoles té més possibilitats de crear hàbits d’alimentació saludable i de respecte al medi ambient, garantint el consum de fruita i verdura ecològica una vegada per setmana en comparació amb altres centres. L’existència de col·laboració amb entitats publiques amb convenis de compromisos garanteix l’estabilitat local del programa. En alguns municipis el 100% de centres d’educació infantil, primària i secundària estan impartint el programa.

ecoescoles plantar

S’ha aconseguit establir les connexions entre centres educatius, productors locals i empreses de restauració. El compromís i les relacions comercials es pacten a l’inici del curs amb una planificació de menús i el seu pla de producció. A més, el projecte està pensat per a deixar les eines necessàries per a una continuïtat del material i coneixement mediambiental i ecològic als centres, aprofitant la realitat actual, cultural, mediambiental, agrícola i alimentària.

També, la formació i l’aprenentatge de tots els agents implicats (alumnes, pares i mares, i personal de menjador) fomenta la comunicació i l’intercanvi d’idees, així com la discussió de l’ètica dels aliments . El projecte habilita uns instruments conceptuals, de sostenibilitat, de formació i d’eficàcia per a la finalitat del projecte, element de transició i transformador entre el món educatiu i el mon real del nostre entorn rural, agrícola i alimentari.

documental

Per això es tracta d’un element innovador amb un enfocament d’aprenentatge cooperatiu i multisectorial, pel que fa a les seues línies estratègiques d’alimentació i agricultura nacionals i regionals. L’intercanvi i enriquiment d’idees, experiències i coneixements és bidireccional, tant des del projecte cap a l’alumne, com en benefici del projecte mateix. I es persegueix la creació de riquesa través de la identificació i aprofitament de les oportunitats i d’una visió del local al global. L’educació en emprenedoria cap al medi ambient, el seu respecte i sostenibilitat dels recursos naturals ha de configurar-se com un element transversal, amb accions i estratègies educatives basades en la formació de competències bàsiques i transversals, així com l’ús de les eines innovadores i sostenibles que asseguren la seua viabilitat.

El documental EcoEscoles: Tot canvi comença a l’escola es podrà veure aquest dijous 15 de novembre, a les 19 h, al Jardí Botànic de la Universitat de València.

Etiquetes
Consultor de projectes.
Membre de l'associació Agricologia Recupera i coordinador del projecte d'innovació educativa Ecoescoles.
convidat Signatura convidada
Send this to a friend