Foto autor
Isabel Asensio
ART & NATURA
Assessora personal del procés creatiu de forma saludable i conscient. Combina l'ensenyament amb la creació artística mitjançant un art respectuós amb el medi ambient, treballant majoritàriament amb matèria vegetal.