Oci verd

29 gen. 2015

Un any més, el Dia de l’Arbre amb el Jardí Botànic

Víctor Benlloch ens recorda, un any més, com d’agraïts hem d’estar als arbres. Demà, celebrarem el Dia de l’Arbre de la millor manera possible plantant-ne. Una activitat gratuïta organitzada pel Jardí i l’associació de voluntaris La Codolla.

Des de l’any 2010, en què es va produir l’incendi que va cremar gran part de la serra d’Agullent, els voluntaris de l’associació La Codolla iniciarem el procés per a la seua reforestació, creant un viver per produir plantes forestals, portant endavant activitats de replantació i organitzant accions d’informació i educació amb la gent del poble i grups d’altres indrets.

 

AGULLENT3

Plantant a la Serra d’Agullent pel Dia de l’Arbre en 2014

 

Des que l’any 2011 s’inicia la primera campanya de reforestació a la serra d’Agullent organitzada per l’associació La Codolla, cada any que ha passat hem aconseguit plantar uns 1000 arbrets de les diferents espècies que utilitzem.

 

Quins arbres hem plantat?

En total utilitzem al voltant d’unes vint-i-cinc espècies d’arbres i arbustos autòctons. Entre el arbres, diferents varietats de pi: pi blanc (Pinus halepensis), pi pinyoner (Pinus pinea), pi rodeno (Pinus pinaster); i altres espècies com ara la savina mora (Juniperus phoenicea), el fleix de flor (Fraxinus ornus), la carrasca (Quercus ballota), el gal·ler (Quercus faginea), l’auró (Acer granatense), l’alber (Populus alba) o l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris). També plantem arbres més petits i arbustos com el garbuller (Crataegus monogyna), la noguerola (Pistacia terebinthus), l’arbocer (Arbutus unedo), el coscoll (Quercus coccifera), el marfull (Viburnus tinus), el cirerer de guineu (Prunus mahaleb), el llentiscle (Pistacia lentiscus), l’aladern (Rhamnus alaternus), el tamariu (Tamarix sp.), els salzes (Salix sp.) o l’arçot (Rhamnus lyciodes) i algunes plantes trepadores com l’hedra (Hedera helix), i el lligabosc (Lonicera implexa).

 

Aquestes espècies es planten en diferents llocs segons les característiques dels terrenys, així, per exemple, al barranc de la font Maciana i als seus voltants s’empren exemplars d’espècies que necessiten més humitat edàfica com ara els salzes, àlbers o cirerers de guineu i en els seus marges espècies com garbullers, marfulls, arbocers, hedra o galers. 
Hi ha espècies que només s’emprem en espais amb una forta component antròpica com ara vores de camins o zones d’oci, i són per exemple, nouers (Juglans regia), figueres  (Ficus carica), oliveres  (Olea europaeao garroferes  (Ceratonia siliqua).

 

ISS 4251 01894

Juglans regia, nouer

img 7271

Brot de Ceratoia Siliqua. Imatge de Neus Garrigues

 

En espais oberts de la serra on les condicions climàtiques determinen el tipus de vegetació, emprem una important varietat de les espècies descrites com pins, carrasques, fleixos, aladerns, coscolls, llentiscles, savines, etc. En conjunt, intentem aportar espècies autòctones per crear una bona base de biodiversitat vegetal que servisca de nuclis amb el pas dels anys, on es generen fruits i llavors per a la seua dispersió natural i que poc a poc recolonitzen el terreny perdut a causa del foc i altres impactes negatius d’origen humà. Cal indicar que algunes de les espècies que hem usat, havien desaparegut o eren molt rares al terme d’Agullent, encara que en zones molt properes si es trobaven, com ara arbocers, fleixos, cirerers de guineu, galers o nogueroles.

 

3519534279 7957d98449 z

Lonicera implexa, lligabosc. Imatge de Naus79

7749340260 352b4b55c6 z

Pistacia lentiscus. Imatge de Alberto García

 

Cada campanya de reforestació hem contat amb la participació i ajuda de grups de persones de diferents entitats que han vingut fins Agullent per passar una jornada de contacte amb la natura i per col.laborar en la plantació de nous exemplars d’arbres.

 

La Codolla i el Botànic

L’any 2014 el Jardí Botànic de la Universitat de València, ja va organitzar una jornada de reforestació amb La Codolla en què participaren més de 50 persones que conegueren la serra i el poble d’Agullent i ajudaren a reforestar un fragment de la serra.

 

PC160794

Treballs de La Codolla en La Maciana. Imatge del bloc de La Codolla

 

Un eixut any després, si passem per la zona de replantació podrem veure com alguns d’aquells arbres segueixen de color verd i resistint l’escassesa d’aigua, però, també podrem veure con altres no ho han aconseguit però aquestes marres són normals, el més important és mantenir l’esforç de plantació i reposar-les, ja que amb el pas del temps s’aconseguirà omplir eixos buits on creixeran nous arbres.

 

23072011496 

Viver de La Codolla. Imatge del bloc de La Codolla

 

Els arbres que millors resultats donen en les plantacions en zones obertes de la serra són els freixos, els pins i els arbocers, mentre que a les carrasques i galers els costa molt arrelar. En zones on hi ha un poc més d´humitat els percentatges de planta arrelada dos anys després de la seua plantació són molt elevats i superen sense problemes el 90 % dels arbres plantats.

 

Cal tindre en comte que les replantacions les fem sempre amb mitjans manuals, sense afectar el terreny, regant cada arbre plantat i donant-los les millors condicions possibles. Açò redunda en unes majors possibilitats que arrelen i puguen sobreviure.

 

Demà, la festa de l’arbre

Ara, que s’acosta de nou el dia de l’arbre al País Valencià (el 31 de gener), és moment de redoblar els esforços per deixar la nostra aportació a la serra, per ajudar a recuperar el nostre patrimoni natural i paisatgístic, per afavorir processos naturals com el cicle hídric o la protecció del sòl fèrtil, en resum, plantar arbres és una inversió de futur per a nosaltres i per als qui han de vindre, però també és una satisfacció personal.

 

02H78023

 

El Jardí Botànic de la Universitat de València ha de ser també una entitat dinamitzadora de la societat, que genere sinèrgies per mobilitzar-la i fer-la participar en processos de recuperació del patrimoni vegetal valencià i que al mateix temps servisquen d’exemple per a altres col.lectius. Amb activitats com aquesta, en què des del Jardí es proposa la reforestació d’una serra durant el dia de l’arbre, queden ben paleses les seues intencions: conscienciar i fer participar al conjunt de la societat. Sense cap dubte, unes molt bones intencions.

Biòleg i educador ambiental
Membre de l'associació de voluntariat ambiental "La Codolla" d'Agullent. Entusiasta plantador d'arbres per tot arreu.
extern Signatura Espores
Send this to a friend