Els llibres del Botànic

El Jardí Botànic disposa d'una biblioteca especialitzada. S'hi troba a la segona planta de l'edifici d'investigació i també està oberta al públic en general. Ana Mira, responsable de la Biblioteca José Pizcueta, explica en aquest article les característiques i missió dels seus fons. Un text publicat anteriorment a Símile, el butlletí del Col·legi Oficial Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.

Fa uns mesos, en una jornada de portes obertes amb motiu de la Setmana de la Ciència, vam preparar un punt d’informació en la plaça de Carles Pau del Jardí Botànic. La majoria de les persones que es van acostar a visitar-nos desconeixien que, en el Botànic, a més de plantes i arbres, horta ecològica, Herbari o Banc de Llavors, també hi ha una biblioteca especialitzada.

La del Jardí Botànic és una de les biblioteques temàtiques del Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) de la Universitat de València (UV). Des de l’any 2000 es troba en la segona planta de l’edifici d’investigació del Jardí, al carrer Quart de València, i alberga més de 13.000 volums en paper i 534 títols de revista sobre botànica, conservació, arboricultura, disseny de jardins, horticultura, ecologia i àrees relacionades. Com a biblioteca integrada en el SBD, ofereix els mateixos serveis que d’altres universitàries i els fons poden ser consultats a través del catàleg Trobes de la UV.

Entrada a la Biblioteca José Pizcueta, un espai marcat per la presència del lledoner, Celtis australis.

Com a Unitat Tècnica del Jardí Botànic, la seua missió és gestionar els recursos d’informació i el seu patrimoni bibliogràfic, facilitant l’accés als fons, contribuint a la seua conservació i la seua difusió, amb l’objectiu de donar suport als seus professionals en la seua activitat investigadora, divulgadora i educativa. És una biblioteca especialitzada, però està oberta a qualsevol persona interessada a accedir a ella.

Un fons històric dels segles XVIII i XIX

La biblioteca rep el nom del metge i botànic el Dr. José Pizcueta i Donday, qui va ser director del Jardí Botànic entre els anys 1829 i 1867. El 1906, els seus hereus van donar al Jardí la seua biblioteca particular, formada per llibres de botànica i flors dels segles XVIII i XIX, els quals constitueixen la base del fons antic de l’actual biblioteca del Botànic. Aquest fons compta en l’actualitat amb més de 300 documents anteriors a 1900 i es complementa amb facsímils d’obres rellevants en la història de la botànica.

Éxemplar més antic de la col·lecció de la Biblioteca del Jardí Botànic, In Dioscoridis Anazarbei, del metge portugués Amato Lusitano. 1558. Procedent de la donació del Dr. José Pizcueta.

Al llarg del temps, la biblioteca ha rebut altres donacions importants com ara les realitzades pels professors i investigadors Manuel Costa, Gonzalo Mateo, Ramón Morales, Juli Peretó o Vernon H. Heywood, entre d’altres, els quals han anat augmentant i enriquint la col·lecció tot aportant monografies, revistes, separates i altres documents difícils d’aconseguir d’una altra manera. Les altres vies d’ingrés de materials a la biblioteca són la compra de publicacions en paper i electròniques, l’intercanvi amb altres institucions i els donatius d’entitats com a ajuntaments o diputacions provincials, dels quals rebem publicacions de botànica d’àmbit local. Així mateix, la biblioteca és dipositària de les publicacions que edita el Jardí Botànic com a centre d’investigació i divulgació.

De les monografies de botànica a la didàctica

La col·lecció general està formada, principalment, per monografies de botànica general, fisiologia, morfologia, ecologia vegetal, fitogeografia (a la biblioteca hi ha un nombre important de publicacions sobre flora de diferents zones de la Comunitat Valenciana, de la Península Ibèrica i de regions florístiques d’altres països i continents), etnobotànica, botànica sistemàtica i botànica aplicada: agrícola, forestal, econòmica (plantes comestibles), malalties de les plantes i jardineria. Una altra matèria fonamental en l’especialitat és la conservació de la diversitat vegetal i les plantes amenaçades. Recentment s’ha vist incrementat el fons sobre biologia evolutiva gràcies a la donació, per part del professor de la Universitat de València Juli Peretó, de més de 800 títols d’aquesta matèria i altres relacionades.

Les monografies constitueixen una secció fonamental com a servei que dóna suport a l’activitat investigadora.

A més, hi ha espai per a llibres sobre art i natura, divulgació científica, geografia, expedicions científiques, guies de natura i excursionisme, biografies o literatura, entre altres temes. La col·lecció de didàctica va nàixer per a donar suport al Gabinet de Didàctica del Jardí i ha anat creixent amb l’adquisició de llibres sobre la matèria, als quals es van sumar en 2020 els fons de l’esmentat gabinet. Al costat d’ella, podem destacar la col·lecció de llibres infantils relacionats amb la natura, tant informatius com de literatura.

Llibretes de sembra i catàlegs de llavors

En l’arxiu es conserva documentació del Jardí de gran interès històric, com ara les llibretes de sembra, els catàlegs de plantes i llavors que s’utilitzaven per a intercanvi amb altres jardins, plànols dels edificis i de la restauració i els arxius personals del botànic José Pardo Sastrón -amb una col·lecció de manuscrits científics sobre botànica i farmàcia- i del catedràtic de ciències naturals Ignacio Docavo Alberti, amb documents sobre la seua activitat professional com a director del Jardí entre 1962 i 1987.

L’adquisició de nous fons està vinculada a la missió d’aquest espai, integrant del Servei de Biblioteques i Documentació (SBD).

El personal de la biblioteca està format per una coordinadora i un auxiliar tècnic de biblioteca. El treball de coordinació de la biblioteca consisteix, principalment, a gestionar els recursos i serveis de la biblioteca i adequar-los a les necessitats de les persones usuàries i a les funcions pròpies del Jardí Botànic, facilitar l’accés a la col·lecció o a la informació disponible externament, difondre el fons i fomentar el seu ús, dur a terme la gestió de qualitat, així com la representació de la biblioteca en reunions i grups de treball. A més, inclou la realització dels processos tècnics, informació bibliogràfica, suport a la investigació i formació. L’auxiliar tècnic col·labora en la provisió de serveis i suport en els processos tècnics, en l’adquisició i posada a la disposició del document, informació sobre la biblioteca, els fons i els serveis, atenció al públic i control de la col·lecció i inventari.

En aquests moments, a més de seguir amb la funció de suport a la investigació i difusió de la producció científica i les tasques pròpies de la biblioteca, estem treballant a aconseguir una major visibilitat. D’una banda, a través del propi Jardí Botànic, per a donar-nos a conéixer fora de la Universitat i obrir-nos a la societat, participant en les activitats com les jornades de portes obertes i a través dels seus mitjans, revista Espores i xarxes socials. Per un altre, des de la biblioteca, mitjançant una difusió activa de la informació en web i en xarxes socials.

La col·lecció de publicacions de didàctica es vincula amb el vessant de divulgació i d’educació ambiental del Jardí Botànic.

També estem ultimant les noves guies temàtiques de la biblioteca amb recursos d’interès en botànica i unes guies específiques per a donar a conèixer les nostres col·leccions especials, de les quals ja tenim publicades les de Dones i ciència i de Literatura de natura, o nature writing. Amb la mateixa eina donem a difusió a les novetats bibliogràfiques. Una altra tasca que estem portant a terme és la catalogació i posada a la disposició de les persones usuàries de les donacions rebudes l’últim any.

En els nostres projectes no volem oblidar al públic infantil del Botànic així que, juntament amb la Direcció del Jardí i el Departament de Cultura i Comunicació, estem dissenyant una xicoteta biblioteca mòbil que tindrà un fons propi de literatura infantil i llibres de natura que podran llegir les xiquetes i els xiquets en les seues visites al Botànic.

Enllaç a l’article d’Ana Mira a Símile, el butlletí del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV).

Etiquetes
Responsable de la Biblioteca del Jardí Botànic de la Universitat de València
Documentalista de formació i bibliotecària de professió, com és d’esperar, sempre m’ha agradat llegir. Trobe a faltar anar al cinema. Sóc més de mar, a l’aigua estic al meu medi, però no dubte a calçar-me les botes per a eixir a la muntanya, sense arribar mai al cim. Plante tota fulleta i brot que trobe amb un mínim de possibilitats de supervivència. Practique el dibuix i tinc dues assignatures pendents: la fotografia i la música. I una a la qual ja he renunciat: em fa pànic esquiar.
botanic Equip botànic
Send this to a friend