Jardins

11 gen. 2014

El Botànic d’Olarizu, un nou Jardí al nord peninsular

En Espores recorrem els Botànics de tot el món, però no volem oblidar-nos d’aquells que tenim més a prop. Us presentem el Jardí Botànic d’Olarizu (Vitòria-Gasteiz), una nova i jove institució botànica que se suma al reduït nombre d’existents al nord peninsular, amb l’objectiu de contribuir a l’estudi i la conservació de la seua biodiversitat vegetal.

Si fem una mica d’història, l’any 2000, després de diversos intents infructuosos de crear un jardí botànic en la ciutat de Vitòria-Gasteiz, el Centre d’Estudis Ambientals de l’Ajuntament de Vitòria-Gasteiz (CEA) va prendre la iniciativa de crear el Jardí Botànic d’Olarizu a l’entorn del Parc d’Olarizu, antiga Devesa del mateix nom, com a projecte de consolidació dels espais verds periurbans de l’Anell Verd de Vitòria-Gasteiz. I ja des del seu origen, aquest Jardí va ser concebut com un espai multifuncional que, a més de ser un parc públic i reunir col·leccions botàniques amb una clara vocació educativa i divulgativa, havia de ser una institució capaç de desenvolupar labors de recerca, formació i conservació de la biodiversitat vegetal, complint així les funcions inherents als jardins botànics del segle XXI.

 

OLARIZU7

Ús públic del Jardí Botànic d’Olarizu en la zona dedicada als melojares entre els boscos submediterranis de l’Arboretum dels Boscos d’Europa

OLARIZU3

Vestigi de roureda de fons de vall de l’antiga Devesa d’Olarizu que es conserva en l’actual Jardí Botànic d’Olarizu

 

Va ser l’any següent quan la secció de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat del País Basc va participar en l’assessoria científica del projecte mitjançant l’elaboració de l’informe “Parcs i Jardins Botànics del segle 21. Un model per a Vitòria-Gasteiz”, un document per a definir els objectius bàsics del projecte. Però no va ser fins a 2005 que el CEA va elaborar una “Proposta per a la creació d’un Jardí Botànic d’Olarizu”, centrada exclusivament en el desenvolupament del projecte “L’Arborètum dels Boscos d’Europa”, que d’aquesta manera es va convertir en el projecte precursor del futur Jardí Botànic d’Olarizu.

 

Del 2006 al 2009 el CEA va comptar amb l’assessoria científica de la Càtedra de Botànica de la Facultat de Ciència i Tecnologia de la UPV/EHU per a definir les col·leccions de l’Arborètum, que havien de representar la diversitat de boscos europeus. Paral·lelament a aquest procés, el projecte íntegre de consolidació del Jardí Botànic d’Olarizu va seguir el seu curs, i en 2007 es va elaborar el “Esquema director”, encarregant-se a un equip científic mixt, integrat per botànics de la Secció de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat del País Basc i del Museu de Ciències Naturals d’Àlaba, l’estudi “Bases per a un projecte de creació del Banc de Gemoplasma Vegetal de Vitòria-Gasteiz”. Així es va engegar un procés que va finalitzar dos anys més amb un “Pla director” ja sobre la taula.

 

OLARIZU2

Imatge tardorenca dels boscos mediterranis de l’Arboretum dels Boscos d’Europa, amb el vestigi de roureda existent com a fons d’imatge

OLARIZU8

Llac del Jardí Botànic d’Olarizu

 

Seguint les pautes marcades per aquest Pla, entre 2010 i 2011 es van constituir l’Herbari i el Banc de Germoplasma Vegetal del Jardí, i es van projectar tres noves col·leccions de planta viva: el Llac d’Olarizu, les Praderies d’Orquídies i Geòfits i el Jardí de les Plantes Útils i Amenaçades . Amb el temps es va crear el llac, es van sembrar els herbassars que en el futur albergaran les col·leccions de les Praderies d’Orquídies i Geòfits, i es van projectar les col·leccions del Mirador d’Olarizu, la creació del qual ha tingut lloc durant 2012-2013.

 

En tot aquest procés cal remarcar que totes les col·leccions i instal·lacions associades al jardí han incorporat criteris sostenibilitat ambiental tant en la fase prèvia de projecció i disseny, com en les posteriors fases d’execució, gestió i manteniment. A més, el Jardí Botànic d’Olarizu ha sigut creat amb el compromís de desenvolupar funcions de docència i formació, recerca i conservació, educació ambiental i divulgació per a contribuir al desenvolupament sostenible de la societat i vetlar per la conservació de la biodiversitat vegetal.

 

Així doncs, la missió de la nostra jove institució és “conservar, divulgar i posar en valor la biodiversitat vegetal local, regional, europea i global” i la seua especialització temàtica gira entorn a tres grans eixos: els boscos d’Europa, l’etnobotànica i la conservació de la flora.

 

OLARIZU5

L’espinalb (Crataegus laevigata), una de les essències florístiques que caracteritza el districte biogeogràfic navarrès-alabés que viu refugiat en les tanques naturals i l’orla forestal del vestigi de roureda heretats de l’antiga Devesa d’Olarizu

OLARIZU6

El roure melojo (Quercus pyrenaica), espècie dominant dels melojares, una dels tipus de boscos submediterranis representats a l’Arboretum dels Boscos d’Europa del Jardí Botànic d’Olarizu


Actualment, el Jardí ja compta amb tres tipus de col·leccions: planta viva, germoplasma i herbari. En les seues 70 hectàrees d’extensió, les col·leccions de planta viva del jardí alberguen 250 taxons de flora silvestre espontània, presents en els hàbitats naturals de l’antiga Devesa d’Olarizu que es conserven en bon estat o han sigut restaurats recentment, juntament amb un total de 870 taxons de flora silvestre i ornamental conreats, xifra que aconseguirà els 1500 taxons en els pròxims anys amb la creació de noves col·leccions.

 

Des de l’any 2010 es realitzen visites guiades i itineraris botànics, s’organitzen conferències divulgatives sobre jardins botànics i altres temes relacionats amb la botànica, la biologia, l’ecologia i la conservació vegetal. Tot açò ha convertit al Botànic d’Olarizu en un important recurs didàctic per a la docència de secundària i batxillerat així com per a la docència universitària, rebent visites periòdiques de l’alumnat dels graus de Farmàcia, Ciències Ambientals i Tecnologia dels Aliments.

 

OLARIZU9

OLARIZU4

Visita guiada al Jardí Botànic d’Olarizu

 

A més, des de 2011, per mitjà de convenis amb la Universitat del País Basc, altres universitats i el Departament de Promoció Econòmica i Ocupació del propi Ajuntament, els alumnes i recentment graduats de Biologia i Ciències Ambientals poden dur a terme pràctiques de formació, realitzar tesi de màster o participar en els estudis i projectes de recerca i conservació que s’estiguen desenvolupant.

 

Quant al més recent, durant 2012-2013 s’ha desenvolupat el “Projecte de Comunicació, Senyalística i Cartelleria del Jardí Botànic d’Olarizu” i s’han dissenyat activitats d’educació ambiental relacionades amb la biodiversitat vegetal i la seua conservació que han sigut incloses en l’oferta de l’Agenda 21 Escolar de la ciutat de Vitòria-Gasteiz dels cursos escolars. Esperem explicar-vos prompte en profunditat sobre les diferents col·leccions de planta viva, les tasques i projectes de conservació realitzats des del Banc de Germoplasma, les activitats de divulgació i educació ambiental, i altres notícies, novetats i curiositats sobre el Jardí Botànic d’Olarizu. Però sobretot, no us oblideu de visitar-nos!

Conservador del Jardín Botánico de Olarizu Dpto. Medi Ambient i Espai Públic
Send this to a friend