Jardí Botànic UV

5 nov. 2023

Rescatant l’Estepa de Cartagena: Un viatge educatiu cap a la Conservació de la Biodiversitat

La Pea

La concessió al Jardí Botànic de la Universitat de València d'un projecte per a conservar l'Estepa de Cartagena per part de la Fundació Biodiversitat ha permés desenvolupar un ambiciós projecte d'Aprenentatge-Servei amb alumnat d'Educació Primària. Un innovador enfocament on els xiquets i xiquetes es converteixen en agents actius del canvi, aprenent sobre la importància de la biodiversitat i contribuint directament a la seua preservació. De la mà d'Almudena Martínez i Olga Mayoral explorarem els detalls d'aquest interessant projecte, els seus objectius, mètodes i l'impacte que pot generar tant en la comunitat escolar com en l'Estepa de Cartagena, una planta en perill crític d'extinció la supervivència de la qual depén en gran manera d'aquesta col·laboració intergeneracional.

Imagina’t un tresor natural a la vora de l’extinció, és trist veritat? Doncs això és el que va passar amb la subespècie de l’Estepa de Cartagena pròpia de la nostra zona (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis). L’Estepa de Cartagena és endèmica de la regió de Llevant, específicament de Múrcia i València i el seu grau d’amenaça ha motivat la seua consideració com espècie en perill crític d’extinció, considerant-se la planta més amenaçada de la Península Ibèrica. Durant anys es va creure extinta fins que, en 1986 es va descobrir un exemplar a la Pobla de Vallbona (València), seguit de nou individus més a Cartagena, Múrcia, en 1993. A més del número tan baix d’exemplars en la naturalesa, són diversos els desafiaments per a la seua conservació, destacant els problemes de reproducció. Recentment (2022) va ser localitzada una xicoteta població fins ara desconeguda en l’Arxipèlag de Cabrera que ha suposat un bufada d’aire fresc en el context de conservació d’aquesta estepa.

Exemplar d’Estepa de Cartagena.

En aquest context, el Jardí Botànic de la Universitat de València va sol·licitar un projecte a la Fundació Biodiversitat destinat a millorar el coneixement i l’estat de conservació de l’Estepa de Cartagena. Per a abordar aquests desafiaments i conscienciar sobre la importància de la seua conservació, a més de les tasques d’investigació i conservació, s’ha desenvolupat un projecte d’educació ambiental que es va concretar en el treball al llarg de tot un curs acadèmic amb el Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) La Pea, situat en el municipi valencià de Vilamarxant. Es va treballar sobre la base que l’educació ambiental és clau per a establir un vincle emocional amb l’entorn i millorar les competències socioambientals de les persones.

A continuació, resumim el projecte ambiental de caràcter educatiu que es va desenvolupar durant els anys 2021 i 2022 per a promoure la biodiversitat i la consciència ambiental a través de diferents activitats, així com formar als joves per a assumir un compromís durador amb la protecció del seu entorn.

El Projecte en Acció a través de l’Aprenentatge-Servei (ApS)

La proposta didàctica duta a terme va consistir en la participació de l’alumnat i professorat del CEIP La Pea en les tasques de conservació i recuperació de l’Estepa de Cartagena al costat del Jardí Botànic de la UV, aprofitant per a promoure les seues competències en relació amb la conservació de la biodiversitat. Tot el treball es va centrar en els desafiaments que la humanitat enfronta, proporcionant a l’alumnat l’oportunitat d’analitzar problemes reals, considerar possibles solucions i participar en la seua resolució.

El treball col·laboratiu del Jardí Botànic amb el CEIP La Pea es va dur a terme en diverses etapes.

La primera fase del projecte va implicar una introducció a l’Estepa de Cartagena i a la importància de la conservació de la biodiversitat. Es va presentar als estudiants el projecte i se’ls va familiaritzar amb els seus objectius. En una primera sessió desenvolupada en el propi centre educatiu es va treballar el concepte de la biodiversitat, destacant el seu paper vital per a la supervivència de la nostra espècie. La biodiversitat és un terme que pot resultar complicat, però que fa referència a la increïble varietat d’éssers vius que habiten en el nostre planeta. Des de les gegants balenes en els oceans fins als diminuts insectes als nostres jardins. Però aquest concepte no sols implica una gran diversitat d’espècies, sinó també variacions dins de les espècies, (com les diferències entre diferents poblacions o subespècies, i que podem observar en el cas de la Jara de Cartagena), i s’estén a més als ecosistemes que aquests éssers vius contribueixen a formar.

Introduint l’Estepa de Cartagena i la importància de la conservació de la biodiversitat a les aules de primària del CEIP La Pea.

Els objectius d’aquesta primera fase es van concretar en:

  1. Aproximació al concepte de biodiversitat i la seua importància.
  2. Conéixer els principals problemes que afecten la biodiversitat i desafiaments als quals ens enfrontem per a conservar-la: pèrdua d’hàbitats, espècies exòtiques invasores, etc.
  3. Conéixer l’entorn més pròxim: reconéixer els espais naturals i àrees de conservació pròxims a la seua comunitat, com a fonts de biodiversitat.
  4. Reconéixer la importància de les plantes: els organismes fotosintètics com a fonamentals per a la vida en la Terra.
  5. Conéixer l’Estepa de Cartagena: aproximació a l’Estepa de Cartagena i la seua rellevància en el context local valencià.

Per a abordar els objectius establerts, es van emprar una sèrie de dinàmiques fonamentades en l’ús de metodologies actives i que van ser dutes a terme a l’aire lliure. A través de la dinàmica del “World Cafe” de la Biodiversitat (Figura 1), l’alumnat va poder debatre i aportar idees sobre qüestions relacionades amb la biodiversitat. Aquesta activitat va permetre el treball en grups, on un responsable s’assegurava que tots els estudiants que anaven passant de manera rotativa estigueren al dia de les qüestions que es va decidir abordar:

  1. Quines espècies amenaçades o en perill d’extinció coneixeu?
  2. Quines amenaces afecten la biodiversitat?
  3. Què podem fer per a conservar la biodiversitat o per a frenar aquestes amenaces?
  4. Com és el Parc Natural del Túria?
Alumnat del cinqué curs d’Educació Primària del CEIP La Pea en plena dinàmica de “World Cafe” de la Biodiversitat. Els grups van decidir denominar-se amb els noms comuns de diferents estepes: Estepa Blanca, Estepa de Cartagena, Estepa Ladanífera i Estepa Crespa i l’alumnat que es movia d’estepa en estepa simulava actuar com a agent pol·linitzador.

La segona fase del projecte va consistir a adaptar el projecte el context educatiu per a preparar el treball col·laboratiu d’Aprenentatge-Servei (ApS). Es tracta d’una metodologia activa en la qual l’alumnat ofereix un servei a la societat alhora que aprén. En aquest cas, el servei s’havia de materialitzar mitjançant la col·laboració en la jornada de plantació en el camp d’exemplars de Jara de Cartagena. Per a un treball efectiu, es va dur a terme una sessió amb l’alumnat i professorat en la qual es va explicar el procés d’obtenció de llavors, la seua conservació i sembrat, així com les cures necessàries per a tirar avant plàntules d’estepa. Es va seleccionar una zona de l’entorn de l’enclavament de la Pea, en el municipi de Vilamarxant i, amb la col·laboració de tècnics del parc natural, del mateix ajuntament, es va preparar el terreny per a dur a terme la plantació.

Vista general de la zona de plantació de l’Estepa de Cartagena pels alumnes del CEIP La Pea.

En una tercera fase es va dur a terme la plantació en el camp. Aquesta fase era sense cap dubte el moment més esperat, ja que permetia crear una nova població d’Estepa de Cartagena al Parc Natural del Túria, a poca distància del mateix centre educatiu. La jornada va començar amb una breu explicació de les tècniques de plantació i es va treballar en grups xicotets per a maximitzar la participació i l’aprenentatge col·laboratiu. L’objectiu de la plantació anava de la mà d’altres a mitjà i llarg termini, que implicaven augmentar la motivació de l’alumnat. L’èxit de la sessió es basava en la unió de dos conceptes clau: l’educació fora de l’aula i en entorns naturals juntament amb l'”aprenentatge pràctic” (hands-on learning), un enfocament multisensorial de descobriment que involucra els sentits i estableix connexions en el cervell, estimulant la curiositat, l’interés, l’experiència, el coneixement i la retenció.

En aquest dia, la majoria de l’alumnat estava molt compromés amb l’activitat. Així que, equipats amb aixades i tests, van plantar amb entusiasme i cura l’estepa de Cartagena. Malgrat tindre supervisió per part dels docents i de l’equip del Jardí Botànic de la UV, l’objectiu era que ells mateixos foren els protagonistes d’aquesta valuosa tasca. A més de les eines que se’ls van oferir, utilitzaven les seues pròpies mans per a plantar, amb elles retiraven la terra i l’aplanaven una vegada que la planta estava dins del forat que havien realitzat.

Alumne del CEIP La Pea en plena labor de plantació. Mitjançant un treball d’aprenentatge pràctic es va dur a terme un projecte d’Aprenentatge-Servei (ApS) en el qual estudiants aprenen alhora que ofereixen un servei a la societat a través d’un projecte de conservació de la biodiversitat.

La televisió valenciana À Punt va acudir per a relatar com es desenvolupava la jornada, entrevistant part de l’alumnat, així com dels investigadors per al programa Terra Viva. Per part seua, l’alumnat va aprofitar per a entrevistar també periodistes per al seu propi noticiari.

En una quarta etapa, des del CEIP La Pea van tancar la col·laboració amb dues iniciatives relacionades amb el món de l’art i audiovisual. D’una banda, amb la professora de Plàstica, l’alumnat de cinqué d’Educació Primària va elaborar vinyetes de còmic en les quals explicaven el projecte de conservació de l’estepa de Cartagena des del seu punt de vista, posant especial èmfasi en el descobriment inicial de la planta, els reptes de conservació i el paper de la Pea en la seua recuperació. L’alumnat del sisé curs d’Educació Primària es va centrar en el disseny de dibuixos de l’estepa en flor. D’altra banda, van editar un noticiari que havien estat preparant des del principi de la col·laboració amb el Jardí Botànic, incloent entrevistes a protagonistes de la investigació i conservació d’aquesta l’estepa amenaçada.

La seqüència didàctica desenvolupada es basa en una aproximació multidisciplinària a una qüestió que podria considerar-se merament científica. S’ha treballat amb la filosofia de l’eficàcia de la posada en pràctica de l’enfocament Ciència-Tecnologia-Societat (CTS) en el qual les qüestions científiques s’aborden en connexió amb aspectes socials rellevants per als participants. En aquest sentit, el món audiovisual i les connexions entre la ciència i l’art van servir per a enfortir la connexió amb aquesta subespècie única.

El projecte de conservació i educació ambiental per a la Jara de Cartagena és un exemple inspirador de com la comunitat escolar pot contribuir a la conservació d’espècies amenaçades. Els participants van poder experimentar en primera persona les dificultats i satisfaccions de treballar en un projecte de conservació de la biodiversitat prenent com a fil conductor la conservació d’una planta concreta. Lluny queden les aproximacions educatives en què el professorat explica a l’alumnat la importància de la biodiversitat i com investigadors i gestors duen a terme el seu treball, sempre com una cosa allunyada de la seua realitat més pròxima. La concreció en una proposta d’ApS amb participació activa va ser avaluada i, tant l’alumnat com el professorat va expressar el seu entusiasme i compromís amb la conservació de la biodiversitat. Les experiències pràctiques han permés no sols contribuir a la conservació de l’Estepa de Cartagena sinó també cultivar futurs defensors del medi ambient. Aquesta espècie, una vegada a la vora de l’extinció, ara té una nova oportunitat de florir gràcies a la passió i el compromís d’aquests joves.

La col·laboració establida entre el Jardí Botànic de la Universitat de València i el CEIP La Pea continua i, any rere any es concreta en sessions conjuntes, normalment desenvolupades en el propi Jardí Botànic, en les quals es treballa entorn de la importància de conservar la biodiversitat vegetal.

Graduada en Ciències Ambientals en la Universitat de València
extern Signatura Espores
Doctora en Biologia. Professora del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
botanic Equip botànic
Send this to a friend