Conservació

4 juny 2016

EcoRiba: recuperar el paisatge

Hui us presentem EcoRiba, un projecte que té un clar objectiu, revaloritzar el paisatge de Riba-roja del Túria per connectar la infrastructura verda a través d'estratègies basades en l'eficiència i en l'educació. Coneix millor aquest projecte que tan prop ens queda i aprofita el Dia del Media Ambient per gaudir de la natura local.

Us presentem EcoRiba, un projecte local de caràcter ambiental que pretén posar en valor el paisatge de Riba-roja de Túria amb la finalitat de dinamitzar el territori de manera sostenible i solidària. Per a això, part de les potencialitats que ofereix el paisatge local es basen en la contribució a la protecció i restauració paisatgística del municipi potenciant l’economia verda i els jaciments d’ocupació endògens. També en el foment de l’eficiència energètica, el consum sostenible i la gestió responsable de recursos i residus. I per últim, en el impuls dels anteriors objectius amb una educació socioambiental que permeta un aprenentatge integral del medi local i una interacció més sostenible i solidària tant en l’àmbit local com global.

1

El marc normatiu bàsic que regeix aquest projecte s’inspira en les directrius del Conveni Europeu del Paisatge (Florència, 2000) i es contextualitza en l’Estratègia Europea 2020 amb la finalitat de fomentar un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador. En aquest sentit es desenvolupa la legislació europea relativa a la pròpia Estratègia Territorial Europea, a l’Agenda Territorial Europea i al Llibre Verd de la Cohesió Territorial. L’aplicació en l’àmbit valencià s’estableix a través de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

EcoRiba es vertebra a partir de tres grans línies d’actuació: amb EcoRiba eficient s’aborda el control de la qualitat ambiental i el pla estratègic territorial, destacant la coordinació de projectes intermunicipals. EcoRiba verd té com a finalitat la protecció i restauració paisatgística per afavorir la connectivitat de la xarxa d’infraestructura verda, així com jaciments d’ocupació més respectuosos amb el medi ambient (recuperació de zones degradades, agricultura ecològica…). Al seu torn, el Ecoriba educatiu planteja la necessitat d’indagar en el coneixement del medi local, fomentar els projectes integradors d’educació ambiental i potenciar l’ecoturisme i la mobilitat sostenible.

EcoRiba educatiu

Els tècnics responsables de dur a terme aquest projecte municipal són Antonio José Morales Hernández (tècnic de jardineria i paisatge i coordinador del projecte) i Felipe García Ballester (tècnic de medi ambient i vicecoordinador del projecte). Tots dos porten una extensa trajectòria professional en paisatgisme i medi ambient, compatibilitzant aquesta tasca, en el cas d’Antonio José Morales, amb la de docent en el Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials (Facultat de Magisteri. Universitat de València), on coordina una línia d’investigació en el Màster de recerca de Didàctica Específica (Geografia) relacionada amb les representacions socials, els itineraris didàctics i l’Educació Ambiental Integral.

Des de la presentació en societat el febrer del 2016, el projecte EcoRiba ha possibilitat iniciatives relacionades amb la regeneració de pedreres i segellat de l’abocador Basseta Blanca. També amb l’abordatge del reciclatge selectiu a través de la inclusió social (Ecoriba Integra) i la coordinació del projecte intermunicipal de l’Associació de Municipis Vinculats al Parc Natural del Túria (Ecoriba eficient). I la declaració i inclusió en el Catàleg de la Comunitat Valenciana de 26 arbres monumentals (Ecoriba verd); i la coordinació de l’apadrinament de les riberes del Túria amb els centres escolars i la transferència d’aquestes experiències a la Universitat de València, a més de la recuperació de la memòria històrica amb la celebració de les “I Jornades del patrimoni bèl·lic de la línia Puig- Carasols: paisatge de guerra i cultura de pau “(Ecoriba educatiu).

3 ARBRE

La difusió del projecte s’ha realitzat a través de l’assistència a esdeveniments relacionats amb l’exposició d’experiències educatives mediambientals com puga ser la “Primavera Educativa”. I els primers resultats tangibles, en aquests tres mesos, ja s’han donat a conèixer en diverses ponències, entre les quals cal destacar les que s’insereixen en el marc de les jornades “Una altra educació és possible” (Facultat de Magisteri), així com en la jornada tècnica “10 anys de la Llei de Patrimoni arbori monumental a la Comunitat Valenciana” (Jardí Botànic de la Universitat de València) on es va exposar l’experiència relacionada amb el catàleg municipal de l’arbrat monumental de Riba-roja de Túria.

En definitiva, ens trobem davant d’un projecte de paisatge, amb una visió glocal, que pretén connectar el nostre esdevenir quotidià amb la realitat global, a través del Coneixement del nostre Medi natural, social i cultural.

Etiquetes
Graduat en Biologia i Màster en Història de la Ciència i Comunicació Científica
Ha treballat com a Tècnic de Medi Ambient al projecte EcoRiba de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria i col·labora amb nombrosos mitjans de comunicació com Samarucdigital o Mètode per contribuir a la divulgació del coneixement disponible a tots els públics.
extern Signatura Espores
Send this to a friend