Conservació

23 juny 2013

Ciència ciutadana

BioBlitz és un projecte perquè voluntaris, tant científics com aficionats, treballen junts amb la biodiversitat del seu entorn més proper. Però n’hi ha molts més. Un exemple de com les accions també són força efectives per acostar tothom a la ciència i involucrar-los en la producció de coneixement.

 

Tradicionalment s’ha intentat apropar la ciència a la ciutadania a través de l’educació ambiental, però les darreres dècades estem assistint a noves propostes metodològiques per aconseguir involucrar des de l’acció. La ciència ciutadana arriba amb força per establir nous vincles entre científics, ciutadans i medi ambient, un concepte, citizen science, encunyat per Rick Bonney, director del Cornell Lab of Ornithology, i que defineix la participació pública en la producció de coneixement científic.

 

La idea, en el fons, no és nova, recupera velles motivacions dels primers naturalistes, que comptaven amb una xarxa de ciutadans que col·laboraven amb les seues investigacions, escodrinyant el territori, les espècies i les seues interrelacions amb els ulls i la il·lusió de qui mira per primera volta. En certa manera, posant sobre la taula esta manera de fer ciència i apostant per ella, contribuïm a democratitzar-la, com ja suggeria Feyerabend.

 

BIOBLITZ3

 

Donar validesa i rigor a les dades que prenen els voluntaris és un dels leitmotiv de la ciència ciutadana i que la diferència en gran mesura d’algunes iniciatives més emmarcades en el món de l’educació ambiental. Resulta evident que fer participar a voluntaris carregats de motivació en projectes que generen dades que no seran tingudes en compte genera a la llarga una certa desafecció.

 

La clau per evitar-la i per ser més eficients, és generar metodologies basades en el voluntariat ambiental, que siguen prou simples per a que no requerisquen coneixements previs exhaustius i que, sobretot, generen dades amb rigor, que puguen servir als investigadors, a les entitats promotores de l’estudi o a l’administració. Amb esta visió de xarxa, d’investigadors motivats i amatents per tot el territori, contribuïm a multiplicar el coneixement i entendre millor allò que està al nostre voltant.

 

Des de la Fundació Limne

El seguiment de l’estat dels rius que fa la Fundació Limne és un exemple del que comentem: grups de ciutadans es distribueixen per diferents trams de rius i barrancs de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer i dos voltes l’any fan un mostreig de la qualitat de l’ecosistema.

 

limne01

limne03

 

Prenen dades fisicoquímiques i d’indicadors biològics, analitzant els macro invertebrats de l’aigua a través d’un Rapid Bioassessment Protocol molt simple. De la mateixa manera, analitzen l’estat del bosc de ribera valorant estructura, connectivitat i continuïtat. Una activitat en constant creixement que ja compta amb més de 40 estacions de mostreig per tota la Demarcació Hidrogràfica i mobilitza a centenars de voluntaris cada any.

 

Amb l’objectiu que els resultats d’este projecte siguen el més rigorosos possible, la Fundació Limne ha signat recentment un conveni de col·laboració amb l’Associació Ibèrica de Limnologia, per tal que els seus experts, en la mesura de les seues possibilitats, valoren els nous índexs i metodologies que es dissenyaran en el marc del projecte de seguiment de l’estat ecològic de les aigües.

 

Un altre projecte de Limne que busca la complicitat d’investigadors amateur és el seguiment de quiròpters, on els ciutadans interessants s’encarreguen d’una quadrícula de mostreig on faran seguiments de les rates penades de la zona amb l’ajuda d’un detector d’ultrasons. Apuntant una sèrie de dades senzilles i, sobretot, la freqüència a la que “senten” els individus que volen per damunt d’ells, podem conèixer millor la distribució de les espècies de quiròpters valencians.

 

BIOBLITZ2

limne05

 

Per altra banda, el seguiment de tortugues aquàtiques que portem a terme a l’estany de Nules, la desembocadura del Millars i el riu Canyoles, també seria un exemple de citizen science, encara que un poc més tutoritzat que els anteriors. Este seguiment és una col·laboració amb el projecte LIFE Trachemys on, a través d’una metodologia de presa de dades estandarditzada, s’ha permès involucrar la societat contribuint, no només a arreplegar noves dades sobre la distribució de les tortugues, sinó a difondre com es gestionen estes espècies des de l’administració. És a dir, que la citizen science permet, de retruc, un diàleg més horitzontal entre els gestors i la ciutadania. Precisament este projecte de seguiment de tortugues i la idoneïtat d’involucrar la ciutadania va motivar una presentació en format pòster a l’International Symposium on Freshwater Turtles Conservation, que va tindre lloc el proppassat mes de maig a Gaia (Portugal).

 

La ciutadania i la biodiversitat

Una darrera proposta en el marc de la ciència ciutadana la trobaríem en l’organització periòdica de jornades BioBlitz. Un BioBlitz és una investigació intensiva de biodiversitat realitzada per científics i aficionats, tots ells ciutadans voluntaris, que treballen conjuntament per a conèixer la diversitat biològica d’un lloc concret. Des de Limne n’organitzarem un els dies 22 i 23 de juny al Tancat de Mília (Sollana).

 

BIOBLITZ1

 

El Tancat de Mília és un filtre verd que es dissenyà per a retenir els contaminants que puga acumular l’aigua després del tractament terciari i de microfiltració que es fa a la depuradora de Sollana. Consta d’una banda a base de graves, terres i argiles, unes basses amb macròfits i una bassa final que recrea unes condicions naturals i que actua com un ecosistema de transició entre el filtre verd i l’Albufera. Per tal d’analitzar la flora i la fauna que s’ha anat instal·lant al filtre s’organitza el BioBlitz, que també serà una bona oportunitat per a conèixer esta instal·lació situada al Parc Natural.

 

Un estudi intensiu del Tancat de Mília que ha comptat amb experts en amfibis, rèptils, peixos, aus, invertebrats, flora, etc. Tots junts, investigadors i voluntaris, hem treballat durant els dos dies de l’estudi prenent dades i establint un llistat de tot el que trobem en este espai. El projecte va començar el 22 de juny a les 20h, amb el seguiment de quiròpters i, durant el 23 de juny, de 07 a 12h, es van fer la resta de seguiments.

 

Si vos interesen aquest tipus d’iniciatives podeu participar en les diferents campanyes que estem desenvolupant des de la Fundació Limne. Envieu un email a limne@limne.org o crida’ns al 96 315 68 41 / 635 475 706.

 

Més informació a www.limne.org

Etiquetes
Associació sense ànim de lucre que fomenta la participació ciutadana en la conservació del Patrimoni Social i Ambiental dels ecosistemes aquàtics, continentals i de transició, així com els terrestres relacionats.
Send this to a friend