Foto autor
Luis Marco
Llicenciat en Biologia. Màster en "Patrimoni Cultural: Identificació, anàlisi i gestió.
Especialitat en Anàlisi i Ordenació del Patrimoni Paisajístic" per la Universitat de València. Especialitzant-se en Biodeteriorament del Patrimoni Cultural al Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya.