Foto autor
Jaume X. Soler Mari
Botànic, llaurador i empresari a Botánica Mediterránea S.L. Estudiós i gestor de plantes i hábitats.
extern Signatura Espores