Foto autor
Carles Sanchis Ibor
Tècnic d'investigació del Centre Valencià d'Estudis del Reg de la Universitat Politècnica de València, Professor Associat del Departament de Geografia de la Universitat de València i membre del Patronat de la Fundació Assut