Agricultura

21 nov. 2013

Sylvestris: nou model de desenvolupament forestal sostenible

A voltes la sostenibilitat està més prop de nosaltres del que creiem. Per açò, res com observar què és el que tenim al nostre voltant per a saber com podem aprofitar-ho. Açò és el que fa Sylvestris 1.0, un nou model de desenvolupament rural integral per a zones forestals. 

Les zones rurals depenen en moltes ocasions dels seus propis recursos naturals. A aquests recursos va lligat, de forma directa, un desenvolupament més ampli a nivell industrial, econòmic i de generació d’ocupació. En moltes ocasions, aquests mateixos recursos naturals i el seu tractament per part de l’home juguen un important paper en el sentiment d’unitat i identitat d’una comunitat o zona geogràfica ja que, segurament, aquests mateixos recursos que avui dia suposen una eixida econòmica tradicionalment han sigut tractats o explotats per l’home en aqueix mateix lloc. El que que canvia, evidentment, és la forma de fer-ho i les possibilitats que la situació actual pot facilitar-nos. 

 

El problema ara, i més en el context de crisi econòmica en la qual ens trobem, és que hem de cercar sistemes que permeten aprofitar aquests recursos naturals d’una forma eficient, completa i sostenible, valent-nos para açò les noves indústries, productes innovadors i demandes del mercat. Per a poder realitzar aquesta labor és indispensable crear algun tipus de metodologia amb la qual puguem avaluar de forma fiable recursos disponibles i la seua capacitat de subministrament i explotació, així com les possibilitats d’establir circuits viables que permeten crear al voltant d’aqueix recurs natural un sistema econòmic sostenible. És a dir, no solament es tracta d’obtenir un recurs o matèria primera, sinó de saber classificar-lo, modificar-lo i transformar-lo en altres productes secundaris que al seu torn puguen comercialitzar-se i que permeten estructurar una cadena econòmica local estable, ecològica i sostenible a llarg termini. 

 

SYLVESTRIS_PINO


En el cas de les societats rurals riques en recursos forestals, existeix un problema afegit que s’amplia a tot el sector forestal, la falta de rendibilitat de la gestió de la muntanya, ja que els ingressos derivats de l’explotació forestal estan molt limitats per l’escàs valor actual de la matèria primera. Si a açò unim un insuficient desenvolupament del mercat forestal, ens trobem amb una sèrie de zones amb un entorn molt ric en el qual crear aqueix cicle econòmic que genere ocupacions i economia estable és molt complicat. El problema no és exclusivament el poc valor de la matèria primera, és que moltes vegades l’aprofitament d’aqueix recurs natural no és complet. Per exemple hi ha llocs amb indústria de la fusta que només es dediquen a l’activitat extractiva d’oportunitat, sent l’economia de la zona  depenent dels compradors d’un determinat producte. Com a conseqüència, la repercussió local en renda econòmica és baixa i els llocs de treball creats en la zona són pocs. A açò s’uneix també un segon problema en relació a la gestió de les muntanyes: la reestructuració de l’explotació de muntanyes separa, des del punt de vista d’organització de l’Administració, la conservació del medi natural de la política forestal. Així doncs, és necessari unir explotació forestal i medi ambient. 

 

La decisió de vincular el sector forestal al desenvolupament rural no pot veure’s més que com un encert que obri un nou camp de possibilitats per a un sector tan necessitat d’impuls. Les zones forestals tenen la capacitat de construir el seu propi futur, els seus recursos són rics i abasten diferents camps com el turisme, la fusta i la silvicultura, la micologia, la ramaderia extensiva i la biomassa. Tots aquests són sectors que potencialment estan en alça i que poden ocupacions. A més, en tots aquests camps interrelacionats entre si les inversions necessàries són moderades i els mercats dels productes obtinguts són estables i creixents. El principal risc és, com dèiem anteriorment, el subministrament directe de matèries primeres. En aquest sentit, els ajuntaments i comarques forestals han de contribuir a aportar seguretat, garantint facilitats que propicien la implantació d’indústries secundàries estables.

 

SYLVESTRIS_BIOMASA

SYLVESTRIS_GANADERIA

SYLVESTRIS_SETAS

En quin consisteix Sylvestris 1.0?

Sylvestris 1.0 és una eina que ens indica els passos a seguir per a aconseguir el desenvolupament d’una zona rural amb recursos forestals. El model, canalitzat mitjançant una aplicació informàtica, permet operar sobre cada procés de transformació definit i permet realitzar consultes, identificar incompatibilitats oferint la possibilitat d’ampliar la línia d’inversió en funció de les sinergies i compatibilitats entre els diferents processos d’explotació de la zona forestal determinada. 


En aquest primera fase del projecte, la metodologia que ha emprat el projecte Sylvestris 1.0 s’ha basat a diagnosticar la situació actual dels recursos naturals, maximitzar el valor dels mateixos, optimitzar la inversió per a obtenir la màxima rendibilitat en benefici i dissenyar i desenvolupar models de negoci que atraguen inversors. Respecte a les possibilitats de desenvolupament local que permet l’engegada d’aquest tipus d’iniciatives, l’eina posa en valor casos reals que permeten a ajuntaments i institucions crear una imatge real del que cada indústria podria suposar. Per exemple, en una comarca amb una producció de 30.000 metres cúbics de fusta es podrien crear més de 400 ocupacions directes i 65,5 milions d’euros tant amb l’extracció, com amb el tractatament, la modificació, la difusió i altres indústries relacionades. 


Aquesta anàlisi observa tot tipus de productes i mercats accessibles a partir dels productes disponibles quantificats en quantitat i qualitat i de l’estructura industrial disponible, seleccionant aquells que tenen millors expectatives i que poden produir sinergies amb altres productes. Finalment, Sylvestris 1.0 inclou un pla de disseny de processos ressaltant els valors més importants dels mateixos, el seu caràcter innovador, els llocs de treball que pot crear, l’estabilitat i els beneficis que d’ells es poden obtenir, tant per part de l’ajuntament com per part de les indústries que allí decidisquen implantar-se. 

 

SYLVESTRIS_1


Sylvestris 1.0, que té per subtítol “Eina per a maximitzar la fixació del valor integrat dels recursos naturals en el territori de l’origen”, és un projecte pilot de la Xarxa Rural Nacional finançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient (MAGRAMA) i ha sigut desenvolupat per la Fundació Cesefor en col·laboració amb Pirineus. L’objectiu d’aquest projecte, que ja s’ha implantat amb èxit en zones com les comarques d´Urbió (Soria) i Sobrarbe (Osca), és cridar l’atenció d’ajuntaments i institucions per a que afavorisquen la implantació de la segona fase del projecte, Sylvestris 2.0, la qual cosa suposaria implantar part d’aqueixes indústries ja estudiades.

 

ENLLAÇOS:

MAGRAMA- http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/red-rural-nacional/default.aspx

CESEFOR: http://www.cesefor.com/

PIRINEA: http://www.pirinea.es/

SYLVESTRIS: http://www.sylvestris.es/

Etiquetes
Revista de divulgació científica del Jardí Botànic de la Universitat de València.
Nota legal: Revista Espores. La veu del Botànic es fa responsable de la selecció de bloguers però no dels continguts i opinions en els articles dels mateixos.
Send this to a friend