Agricultura

27 juny 2013

L’ABC DE L’AGRICULTURA MODERNA

Igual que la roda va canviar el desenvolupament de la humanitat, hi ha invents al món de l’agricultura que van servir per a confeccionar un sistema agrícola modern basat en l’estalvi de temps, la disminució de l’esforç físic i l’eficiència en la producció.

Amb solament fer una ullada a la història de l’agricultura ens adonem de quant i com han canviat les diferents labors del món agrícola. Hem passat de segues que duren mesos sencers i tot un estiu, a recol·leccions de cereals que poden fer-se pràcticament en uns dies; d’una dependència total de la climatologia i els factors externs a un control, més o menys eficient, de plagues i de les inclemències del temps; de tenir determinats fruits sols durant el seu període de recollida natural a poder comprar-los en el mercat durant tot l’any i que el seu temps de manteniment en condicions òptimes siga cada vegada més elevat.

 

AGRICULTURA_pivotesriego

Possiblement el sector agrícola és un dels més beneficiats pel desenvolupament de la mecànica, la bioquímica o la geologia, per citar solament algunes de les moltes disciplines relacionades amb ella. El més visible, allò del que els antics se sorprendrien, pasa pels avanços tecnològics i mecànics, per aquestes grans màquines que, amb un únic exemplar, són capaces de substituir el treball de desenes d’homes. Però no tot són màquines, ja que els avanços de l’agricultura moderna també s’han conreat en el laboratori, són d’allò més variat i inclouen productes químics i avanços en el camp de la genètica, passant per tot el cicle des que s’obté la llavor fins que el fruit del camp arriba a la nostra casa (obtenció i selecció de llavors, sembra, creixement, recol·lecció, tractament, conservació, etc.). Ací us parlem de l’origen i desenvolupament d’alguns d’ells avanços que podem considerar com l’ABC de l’agricultura moderna.

 

El tractor

En parlar de desenvolupament agrícola la primera imatge que ens ve és la d’un tractor arrossegant els seus apers de cultiu. Lluny queden els animals de càrrega portant arades i trills. Possiblement, el tractor seria l’equivalent a la rodaa, el símbol més clar de l’entrada de l’agricultura en l’era moderna. L’arribada dels tractors va aconseguir fer possible en poques hores el treball de diversos dies d’un agricultor, i els animals de tracció serien a partir de llavors substituïts per aquesta màquina incansable, quedant el treball de camp lligat a ella.

 

AGRICULTURA_froelichhorsepower

El primer tractor va ser inventat pel nord-americà John Froelich en 1892, en la seua granja d’Illinois, on va engegar amb èxit el primer motor de gasolina que podia ser impulsat de darrere cap a avant. Aquell primer tractor consistia en un rudimentari motor creat per Froelich per a trillar el camp, va ser batejat com Horsepower i comercialitzat amb els anys per la marca John Deere; tenia un motor de gasolina de 20 CV, rodes posteriors metàl·liques i direcció en les rodes davanteres. Pocs anys després el també nord-americà Benjamin Holt es va proposar augmentar encara més la capacitat de tracció del motor de Froelich, i va desenvolupar un tractor de cadenes, una nova màquina que tenia cadenes motrius en les rodes posteriors i una directriu davantera. El model inicial de Holt va ser perfeccionat allargant les cadenes de les rodes i afegint a la màquina un sistema de fre i embragatges per a canviar velocitat d’una cadena respecte a l’altra. Serà després de la II Guerra Mundial quan els tractors tecnològics donen un salt definitiu, presentant ja una estructura similar a l’actual i incorporant innovacions i prestacions que facilitaven no solament la seua potència sinó que també la conducció i augmentaven la seguretat i comoditat del conductor.

Sistemes de Reg tecnificats

El reg és fonamental en l’agricultura, els sistemes de sèquies dels romans, els perses i dels àrabs són mítics, i els sistemes més o menys controlats i tecnificats han sigut emprats des de l’antiguitat. Tots hem sentit parlar dels Jardins Penjants de Babilònia i dels sistemes de control d’aigües que utilitzaven els egipcis, usant per a ells les crescudes del seu recurs natural més preuat, el riu Nil.

 

AGRICULTURA_hidroponia

 

Si parlem de sistema de reg tecnificat hem de remuntar-nos a l’Antiga Roma, on usaven un sistema molt rudimentari que consistia en l’enterrament d’atuells d’argila plenes d’aigua amb la finalitat de que es filtrara a través de l’argila gradualment pel sòl. Però si parlem de reg tecnificat tal com ho concebem ara mateix, hem de retrocedir fins a l’Alemanya de 1860, quan els investigadors van començar a experimentar amb la subirrigació, és a dir, la distribució de l’aigua per sota de la superfície del sòl. Al principi, aquest sistema incloïa canonades d’argila per a crear un sistema mixt de reg que combinava la irrigació i els sistemes de drenatge, però amb la invenció del plàstic aquest material es va convertir en fonamental en l’elaboració de canonades.

Quins avantatges aporta aquest sistema de reg? Redueixen l’evaporació del sòl, disminuint així necessitats d’aigua, a més de focalitzar el subministrament d’aigua, evitant que aquesta es malgaste. El subministrament centralitzat de plantes permet un ús més eficient dels recursos, tant de l’aigua com dels fertilitzants i els productes fitosanitaris. L’automatització dels sistemes de reg, a més, estalvia mà d’obra, controls de dosis i aplicacion,  i disminueix el creixement de males herbes en les zones no regades. A més, amb aquests sistemes de reg controlats es poden introduir tècniques d’agricultura intensiva en sòls irregulars, rocosos o sorrencs, sense la necessitat d’expansió en la superfície.

 

Els fertilitzants

Els fertilitzants són nutrients minerals creats per l’ésser humà que s’utilitzen per a optimitzar el creixement i, per tant, controlar el cicle de vida d’algunes plantes i dels seus fruits. El seu origen va començar a principis del segle XIX, lligat al creixement de la població mundial i a la por al fet que la superpoblació causara grans fams en el món. Tradicionalment, l’agricultura havia utilitzat fertilitzants de tipus natural (els denominats abonament”) com podia ser el fem d’animals o la crema controlada de terra per a enriquir el substrat del sòl. No obstant açò, les noves necessitats socials provocades pel desenvolupament industrial i el creixement de les ciutats, exigien una major productivitat en l’agricultura i açò va provocar el desenvolupament de fertilitzants químics, un tipus de compostos artificials assimilats ràpidament per les plantes i centrats únicament en el seu desenvolupament, deixant a un costat l’abonament de la terra.

AGRICULTURA_FritzHaber

El primer abonament químic va arribar poc després de la I Guerra Mundial gràcies a un científic alemany anomenat Fritz Haver, que en 1918 va guanyar el Premi Nobel de Química pel seu desenvolupament de la síntesi de l’amoníac, un element químic que servirà com a base per a molts fertilitzants agrícoles. De fet, el primer fertilitzant químic conegut com tal va ser el sulfat amònic. Els fertilitzants químics començaran a desenvolupar-se sobretot en la dècada dels anys 20, i tindran una important eclosió en la dècada de 1930, any en el qual apareix la urea, que actualment és l’abonament nitrogenat més produït del món. Tant l’amoníac com la urea van canviar el panorama agrícola en el món. La disponibilitat de nitrogen barat va propiciar a més que l’augment de la producció excedira al cost addicional dels fertilitzants: amb poc més d’1 quilogram de nitrogen per hectàrea era possible augmentar en un 15% la collita d’arròs o blat, i fins a un 75% la de la creïlla.

 

AGRICULTURA_fertilizantequimico

Amb el pas dels anys l’elaboració de fertilitzants químics ha sigut constant i imparable. Però en els últims temps s’ha produït una reculada en la seua venda i en el seu ús, ja que està demostrat que, a més d’arrasar amb sòls i de tenir un efecte negatiu en els ecosistemes on són induïts, els fertilitzants químics (nitrats, en la seua majoria) poden tenir efectes nocius per a l’ésser humà. L’agricultura ecològica, en voga en l’última dècada, promou un tipus d’agricultura lliure d’aquests fertilitzants, però a hores d’ara ningú pot negar l’important paper que els fertilitzants químics han tingut en el desenvolupament de l’agricultura moderna.

Llavors híbrides, fitorreguladors i hormones

En l’actualitat són molts els que associaran l’expressió “llavors híbrides” a termes injuriats i negatius com poden ser “llavors transgèniques”. Però no ens enganyem, la hibridació de llavors i de plantes és una pràctica que s’ha desenvolupat des del principi dels temps i, de fet, seria pràcticament impossible parlar d’agricultura moderna sense l’existència d’aquestes llavors. Si ens remuntem a l’època dels primers agricultors, dels quals ja hem parlat en Espores.org, entendrem com i perquè la domesticació d’espècies ha sigut una pràctica totalment normal. La primera domesticació consistia a convertir una planta silvestre en un cultiu programat i, a partir d’ací, els primers agricultors passaven a una segona domesticació centrada en la cerca d’aquells individus que tingueren les millors característiques per a la seua reproducció i producció en el seu entorn. La hibridació d’espècies es produïa tant per la barreja en un mateix espai de diverses espècies, com per l’exportació d’espècies del seu lloc autòcton a un diferent, donant lloc a noves espècies que es desenvolupaven en condicions climàtiques i geològiques noves.

 

AGRICULTURA_semillashibridas

 

No obstant açò, no serà fins a finals del segle XIX quan la hibridació es convertisca en una ciència precisa, més enllà de les casualitats climàtiques i geològiques. El naixement de la genètica com a ciència, vinculada als descobriments de Mendel sobre les lleis de l’herència en 1886, propiciarà una nova generació de llavors híbrides creades amb l’únic objectiu d’incrementar el potencial de rendiment d’una llavor determinada. L’impacte va ser molt alt i són una de les bases d’allò que entenem com a agricultura moderna. El principal avantatge és l’increment exponencial de la producció, maximitzant tots els recursos. A més, el coneixement genètic de les llavors permet saber on i com poden créixer millor, i quin tipus d’espècies o de varietats poden adaptar-se millor al tipus de sòl, a la humitat o al clima d’una zona. Alguns informes han apuntat a la possibilitat que en els països subdesenvolupats l’ús de llavors no híbrides siga en part responsable d’una major desforestació dels sòls com a conseqüència de la baixa productivitat i la degradació de l’ecosistema.

Si obrim una mica més els ulls en el camp de la genètica, ens trobem amb els fitorreguladors, components fonamentals de l’horticultura moderna. Els fitorreguladors modifiquen i ofereixen una solució a les deficiències fenotípiques, i l’ús d’aquestes substàncies té l’avantatge sobre el millorament genètic, doncs les plantes són modificades d’acord a algunes necessitats del horticultor com poden ser el desenvolupament de la planta, l’increment del nombre i qualitat dels seus fruits, o la manipulació del procés de maduració. A més, ens faltaria parlar de les hormones, considerades en aquest camp com a reguladors químics aplicats als cultius vegetals que permeten excitar la resposta fisiològica de les plantes, creant substàncies químiques de la planta en zones en les quals es troba en molt baixa concentració. Aquestes hormones reben el nom de fitohormones.

Hivernacles i plasticultura

Podem dir que un hivernacle és qualsevol estructura tancada que permet obtenir unes condicions artificials de microclima, per a conrear plantes en condicions òptimes en qualsevol estació de l’any. Els avantatges dels cultius d’hivernacles són fonamentalment la precocitat de fruits i l’augment de rendició i producció de la terra, a més de l’estalvi d’aigua i de fertilitzants, del control d’insectes, malalties i plagues.

 

AGRICULTURA_plasticultura

Segons les fonts documentals, l’origen dels hivernacles tal com els coneixem avui dia es remunta als specularium romans, desenvolupats per aquesta civilització clàssica per a conrear flors, hortalisses i fruites durant l’hivern. Al principi els specularium eren una estructura de paret sense sostre en la qual es col·locaven i conreaven petites plantes, i en l’època hivernal els encarregats mantenien la calor encenent fogueres a l’exterior. Amb el pas del temps, es van convertir en edificis que incloïen un sostre de mica per a permetre que la llum i la calor entraren i es mantingueren dins de l’estructura. No obstant açò, malgrat ser desenvolupats fa més de 2.000 anys, no serà fins a la meitat del segle XX quan els hivernacles es convertisquen en un element fonamental en l’agricultura de tot el món. Actualment existeix una gran diversitat d’hivernacles que atenen a les diferents necessitats d’agricultors i productors. Entre els models més comuns trobaríem els hivernacles plans o tipus parral, els tipus raspa i amagado, tipus asimètric o inacral, capella, els hivernacles de doble capella, de túnel o semicilíndrics i els hivernacles de cristall.

Totalment lligada al desenvolupament dels hivernacles està la plasticultura, ja que des que van començar a utilitzar borses de polietilè negre per a la producció forestal són molts els cultius que es desenvolupen gràcies a l’ajuda d’aquests plàstics, l’ús dels quals ha permès el desenvolupament de noves tècniques de producció integrant tots els processos agrícoles des de la sembra fins a la postcollita i el manteniment. Dins de les tècniques desenvolupades per la plasticultura destaquen les cobertes flotants, molt utilitzades a tot el món. Es tracta d’unes làmines de plàstic que es col·loquen sobre el cultiu després de la sembra i que creen un microclima favorable perquè la planta cresca en una zona i en una època concreta. Conforme les plantes van creixent, els plàstics es van elevant. Una altra tècnica relacionada és la dels microtúneles realitzats amb làmines de plàstic flexible, que s’adapten perfectament a estructures semicirculars i senzilles. Aquests túnels protegeixen els cultius del fred, el vent i les gelades.

Etiquetes
Revista de divulgació científica del Jardí Botànic de la Universitat de València.
Nota legal: Revista Espores. La veu del Botànic es fa responsable de la selecció de bloguers però no dels continguts i opinions en els articles dels mateixos.
Send this to a friend