Foto autor
Alberto Guillén Bas
Biòleg graduat en la Universitat de València. Investigador botànic.