Jardineria

26 jul. 2012

El dret a una ciutat enjardinada i sostenible

Reivindiquem els espais verds al nostre entorn urbà pel benestar que ens aporten però, som conscients de la seua vertadera funció? I allò que és més important, sabem que són un dret?

 

Durant centenars de milers d’anys, l’home lluità per obrir-se un lloc a la natura. Per primera vegada a la història de la nostra espècie, la situació s’ha invertit i avui és indispensable fer-li un lloc a la natura al món de l’home”. Són paraules de Santiago Kovladoff i no podrien tenir més vigència als nostres dies.

 

Està més que demostrat que les grans ciutats són l’origen del canvi climàtic i la insostenibilitat ambiental. Els índexs permesos de contaminació de l’aire per les normatives de qualitat mediambiental són amplament superats a la majoria de les nostres urbs on vivim amuntegats més del 50% de la població mundial.

 

Però la pol·lució és una veritat incòmoda. Les ciutats són espais on es concentra cada vegada més pobresa i es fa patent la desigualtat social, els espais públics s’inutilitzen en molts casos, i els serveis al ciutadà es privatitzen i creix la desconfiança i la por.

 

AJARDINAR2

 

Així, l’única manera de contrarestar els efectes del nostre entorn urbà és a través dels parcs i jardins que poden actuar com a vertaders pulmons. I és que deuríem saber que l’article 45 de la nostra constitució diu que tenim dret a gaudir d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo. A més, se suposa que els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb el fi de protegir i millorar la qualitat de vida, i defendre i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva. Fins i tot es contemplen sancions administratives o penals per als qui incompleixquen aquestes normes.

 

La importància de les zones verdes

Segons la FAO, les zones verdes urbanes poden i deuen contribuir a contrarestar els problemes ambientals, socials, econòmics i per a la salut que plantegen la desmesurada urbanització i la pobresa. La revitalització d’aquestos espais s’atribueix a l’acció conjunta de les autoritats municipals i les comunitats locals, encarregades al mateix temps de divulgar els beneficis de les zones verdes a l’entorn urbà.

 

AJARDINAR5

 

AJARDINAR4

 

A més del valor estètic que ofereixen els arbres i les plantes, la contribució a la salut i al benestar és fonamental. Una densa coberta arbòria redueix la temperatura de l’aire i això es tradueix en estalvi d’energia, els horts urbans incrementen i garanteixen la disponibilitat d’aliments i son un espai per a compartir i fomentar la cohesió social, els parcs i jardins són l’element estructural del model de ciutat sostenible. En definitiva, els espais verds són necessaris per aconseguir l’equilibri entre les zones destinades a la funcionalitat i la organització de la ciutat i les zones orientades al ciutadà, la tranquil·litat i el contacte amb la natura.

 

I a Espanya…

En aquest sentit ha nascut al nostre país l’Associació Espanyola de Jardineria Ecològica, una iniciativa que pretén donar a conèixer les eines i els coneixements necessaris per a crear i mantenir espais verds amb criteris ecològics i sostenibles, per a contribuir a la millora de la qualitat ambiental de l’entorn, recuperant l’ús d’espècies autòctones i varietats locals, evitant l’ús de productes químics i fomentant la major diversitat biològica possible com a garantia de desenvolupament.

 

Més informació:

Associació Espanyola de Jardineria Ecològica

Etiquetes
President de l'Associació Espanyola de Jardineria Ecològica.
Consultor i formador d'ecologia aplicada a cultius i jardins. Educador Ambiental.

Send this to a friend