La terrible relació entre els recursos i les guerres

Un nou model analitza la relació entre les zones geogràfiques amb recursos naturals i la possibilitats que tenen de sofrir conflictes armats. Desenvolupat pel Centre Comú d'Investigació de la UE (Join Research Center). 

 

Sabem que els recursos naturals són valusos i que, en moltes ocasions, el seu control, possessió i explotació enfronta a regions, a governs i a Estats, i és l'origen de les guerres més primitives que coneix l'home. El control de l'aigua, la fusta o el petroli són la base de molts conflictes bèl·lics, fins i tot en l'actualitat. Ara, el Centre Comú d'Investigació de la UE, que el seu principal objectiu és promoure una Europa més segura, saludable i competitiva, ha desenvolupat un model que permet establir de forma estadística la relació entre els recursos naturals que posseeixen els països en vies de desenvolupament i les seues possibilitats de sofrir un conflicte armat.

 

Segons el Comissari d'Investigació, Innovació i Ciència de la UE, Máire Geoghegan Quinn, aquesta nova eina desenvolupada per investigadors europeus "pot fer una contribució decisiva a la gestió de recursos i a la prevenció de conflictes als països en desenvolupament", així com propiciar "una millor comprensió dels factors i condicions que condueixen a la tensió i la inseguretat en aquest tipus de conflictes".

 

CONFLICTOS2

 

La guerra de l'Iraq o el conflicte civil de Sierra Leona són només alguns exemples de la relació entre conflictes armats i recursos naturals. En el primer cas, el país és ric en petroli, gas natural, fosfat i sofre. En el segon, Libèria és un dels països amb més mines de diamant, or i energia hidroelèctrica. La riquesa d'aquests territoris fa que la resolució de recursos sigui més dificil.

 

El model permet realitzar aquesta anàlisi gràcies a la combinació de la situació política, social i econòmica de la zona analitzada amb altres dades geogràfiques obtingudes mitjançant un satèl·lit. Aquestes dades referencials geogràficament són, per exemple, els recursos naturals, la cobertura del sòl, la distribució de la població o les taxes d'electrificació de la zona. Un dels avantatges d'aquesta eina és que posseeix una escala molt detallada de dades, ja que aquests s'emmagatzemen per quilòmetre quadrat.

 

El model, desenvolupat en el marc del "Global Atles and Information Centri for Conflicts and Natural Resources" (Atles mundial i Centre d'Informació per a conflictes i Recursos Naturals), s'ha centrat en l'estudi de la situació de 18 països localitzats en quatre de les regions més castigades del planeta: els Grans llacs africans, la Banya d'Àfrica, Àfrica Occidental i Àsia central. Per establir el model s'han usat les dades obtingudes a més de 1.500 informes sobre conflictes en aquestes zones.

 

Els primers resultats mostren que existeix una relació entre les zones del conflicte i la proximitat de mines i pasturatges, i que existeix major possibilitat de conflictes en llocs on ja hi ha hagut conflictes en el passat. Les dades recollides pel CCI també mostren que els successos d'un conflicte estan relacionats amb els aliments.  El robatori de bestiar, els conflictes agrícoles o l'accés a l'aigua són algunes de les causes més comuns.

 

Estudi

Revista Espores. La veu del Botànic

Revista de divulgació científica del Jardí Botànic de la Universitat de València. Nota legal: Revista Espores. La veu del Botànic es fa responsable de la selecció de bloguers però no dels continguts i opinions en els articles dels mateixos.

Mitjà