En un món cada vegada més urbanitzat i amb més població a les ciutats, els boscos urbans guanyen importància a nivell ecològic, social i educatiu.

Publicat a Agricultura