T'imagines un món sense plantes?

Davant la pèrdua constant d'espècies vegetals al nostre planeta s'ha elaborat un pla a nivell internacional conegut com l'Estratègia Mundial per a la Conservació de les Plantes. Una estupenda iniciativa amb sabor espanyol que conjuminarà esforços i mesures i en la qual tots podem participar.


La destrucció dels hàbitats, la contaminació, el canvi climàtic i la introducció d'espècies exòtiques invasores són les principals causes de la pèrdua creixent d'espècies vegetals que patim actualment en tot el planeta. De fet, una de cada cinc plantes està amenaçada, una taxa preocupant si tenim en compte que d'elles depèn directament el funcionament del planeta i la nostra supervivència, sense plantes no hi ha vida.

Davant aquesta realitat un grup de botànics de Gran Canària va plantejar la necessitat d'un pla internacional per a salvar les espècies vegetals i lluitar de manera conjunta front aquesta reducció continua de biodiversitat. Així, en el marc del "Conveni sobre la Diversitat Biològica" (CBD), un tractat adoptat a nivell mundial per a afavorir el desenvolupament sostenible, es va desenvolupar l'Estratègia Mundial per a la Conservació d'Espècies Vegetals (GSCP en anglès) com un marc global en el qual entendre, conservar i utilitzar de manera sostenible la immensa riquesa del món vegetal, alhora que es promociona la sensibilització i la construcció de les eines necessàries per a la seua aplicació.

L'Estratègia arreplega una sèrie d'objectius i metes a desenvolupar abans del 2020, relacionats amb la conservació de les plantes amb flors (angiospermes) i altres grups ben definits com els briòfits (molses i hepàtiques) i pteridòfios (falgueres) tant de mitjans terrestres com a marins i d'aigües continentals. Podem englobar-los en cinc grans blocs:

Comprendre, documentar i reconèixer la diversitat de les espècies vegetals
No podem saber si una espècie està en perill d'extinció si no sabem si existeix, per la qual cosa el primer pas important en la conservació de les plantes és elaborar una llista mundial amb totes les espècies vegetals conegudes, al voltant de 380.000. Encara que semble sorprenent, ara com ara, aquesta llista encara no s'ha completat a causa de la gran quantitat d'informació que s'ha de verificar i unificar, però prompte ho estarà ja que de moment ja s'ha superat el 85% de les espècies totals. Un llistat de nom científics que s'anirà ampliant amb diferents característiques com a descripcions científiques, hàbitats, distribucions geogràfiques, fotografies, referències literàries, fotografies i molt més, convertint-se en tota una plataforma online de flora a nivell mundial.

 

GSPC1

 

Una vegada registrades necessitem avaluar l'estat de conservació de cada espècie, és a dir la seua abundància o escassetat, que dependrà del seu hàbitat, la seua distribució i del nombre d'individus o poblacions que posseeix. El resultat es recopila en les conegudes com a "Listas Rojas", desenvolupades moltes vegades a nivell local, com per exemple l'Atles i llibre roig de la flora vascular espanyola elaborat pel ministeri de mitjà d'agricultura, alimentació i medi ambient. Totes queden englobades per la IUCN en la Red List, disponible també online, que serveix de guia per a les diferents mesures de conservació que es van desenvolupant per a cada espècie. Però encara queda molt treball per fer ja que de moment tan sols s'ha avaluat al voltant del 4% de la flora mundial.

I a l'hora d'actuar? En les últimes dècades s'han desenvolupat nombroses tècniques i metodologies entorn de la conservació i l'ús sostenible de les plantes, de les quals moltes institucions i particulars de tot el món es beneficien contínuament. Una valuosa informació que moltes vegades resulta poc coneguda o una miqueta inaccessible i que es pretén posar a l'abast de tot el món a través de la implementació d'aquesta Estratègia.


Conservar urgent i eficaçment la diversitat de les plantes

GSPC2


Per allò s'ha de protegir una part tant de les diferents regions ecològiques o tipus de vegetació que existeixen, com de les àrees que destaquen per la seua importància per a la diversitat vegetal. A més, s'han de realitzar diferents actuacions de conservació de plantes vives tant in situ, és a dir al seu mateix hàbitat, com per exemple a través de la creació de microreserves (figura de protecció pionera en la CV), com de conservació ex situ, a través del cultiu als Jardins Botànics principalment, però també de la seua diversitat genètica preservant les llavors als Bancs de Germoplasma de tot el món. Es promouen també mesures per a evitar i gestionar les agressives invasions biològiques.

Utilitzar de manera sostenible i equitativa la diversitat vegetal
Apostant per una gestió sostenible de l'explotació dels terrenys destinats a l'aprofitament de les espècies vegetals, però sempre afavorint l'ús de les espècies locals i respectant el tractat de CITES en els casos de comerç internacional.

Promoure l'educació i la conscienciació sobre la diversitat vegetal, el seu paper als mitjans de vida sostenibles i la seua importància per a la vida en la Terra

GSPC3

 

Les plantes sovint queden ignorades al debat de la conservació i més si competeixen en popularitat amb la preservació d'una espècie animal, a més el creixent procés d'urbanització ha incrementat la desconnexió entre les persones i la natura, una tendència cada vegada més acusada als joves. Per aquesta raó, els programes de divulgació i educació, que oferisquen una major formació del professorat o l'oportunitat de conèixer la natura de primera mà entre altres coses, resulten indispensables per a la conscienciació dels ciutadans.

Desenvolupar les capacitats i el compromís públic necessaris per a aplicar l'estratègia
A través d'un treball conjunt de totes les institucions que treballen per la conservació de les plantes i amb la creació de noves associacions i xarxes que faciliten el treball tant a nivell internacional com a nacional o local.

Ja són moltes les organitzacions i particulars que estan col·laborant a tot el món en la implementació de la GSPC. Si esteu interessats a participar podeu recolzar aquesta iniciativa a través de la plataforma plants for the planet, per un món ple de color i de vida, un món amb plantes.

 

Més informació:

www.plants2020.net

www.plantsfortheplanet.com

Elisa Caballer

Llicenciada en biologia i ciències ambientals Tècnic de Cultura i Comunicació al Jardí Botànic de la Universitat de València

Mitjà