INCENDIS FORESTALS, UNA TRAGÈDIA MASSA PROPERA

A més de la pèrdua de la qualitat paisatgística o de la coberta vegetal, els incendis forestals tenen conseqüències devastadores que afecten a tots els integrants de l'ecosistema. Una tragèdia natural que vivim cada estiu i de la qual, moltes vegades, som observadors impotents.

Els incendis, sinònim de drama humà i mediambiental, al llarg de la història s'han convertit en un dels desastres més nocius i perjudicials que es coneixen, amb conseqüències devastadores per a la natura i també per a l'home, la seua manera de vida, la seua economia i el seu entorn. Presents a totes les cultures i civilitzacions al llarg del planeta, la seua documentació deixa constància de que l'ecosistema dels llocs afectats pels incendis pateix greus trastorns com a fruit dels estralls causats per les flames. I precisament l'home, qui documenta i “pateix” les conseqüències d'aquest desastre natural, és el seu màxim responsable: s'estima que el 85% dels incendis forestals són provocats, mentre que únicament un 5% es produeixen de forma totalment natural. El 10% restant, són per negligències de l'ésser humà, així que de forma més o menys indirecta el 95% dels incendis són “culpa” de l'home.

 

Principals conseqüències: atac a la biodiversitat

A grans trets, la fauna i la flora són qui pateixen de forma més crua els efectes del foc. Les conseqüències d'un incendi forestal són similars a les d'un procés de desforestació i el seu resultat directe és que la biodiversitat pateix grans canvis. La pèrdua d'exemplars de la flora nativa fa que la fauna decidisca migrar a llocs on no córrega perill, la qual cosa genera un desequilibri. Allà on el foc deixa no més que cendres, si no es realitza un correcte treball de reforestació, l'ocupen noves espècies diferents a les que s'han cremat, provocant un desordre en l'ecosistema, i sent posible que es pose en risc d'extinció a algunes espècies natives. 

 

INCENDIO2

 

També és cert que el foc, com a agent modelador de la natura, ha ajudat a definir i condicionar la vegetació existent. De fet, en la major part de la Península Ibèrica, ha actuat com agent modelador tradicional, raó per la qual, en la vegetació mediterrània abunden les espècies preparades per a suportar-lo i, fins i tot, traure partit d'ell adaptant les seues estratègies reproductores. Quan les espècies vegetals llenyoses que sucumbeixen al foc són substituïdes per altres preparades per a colonitzar amb èxit aquest tipus d'hàbitats, el que abans era un bosc dens es converteix en un pasturatge de gramínies i herbes fàcilment inflamables, i pobra en espècies arbòries resistents al foc.

 

Pot un incendi afectar al clima?

El sòl, l'aigua i l'atmosfera també pateixen les conseqüències dels incendis forestals. En el cas del sòl, les altes temperatures poden arribar a eliminar els organismes encarregats de desintegrar la matèria orgànica, com fongs, protozous i bacteris, comprometent la seua fertilitat i la recolonització posterior per espècies vegetals. Similar és el cas de l'aigua, perquè si desapareix la coberta vegetal, un filtre natural per al sòl, s'altera l'alimentació dels aqüífers. El sòls nus estan totalment exposats a l'erosió del vent i la pluja,  i l'aigua de vessament pot arribar a generar fenòmens d'inundació. Finalment, no hem d'oblidar la quantitat de gasos d'efecte hivernacle que s'emeten a l'atmosfera després d'un incendi, així com les partícules en suspensió que queden per la combustió de les masses forestals, que poden també ser transportades i acabar contaminant els corrents d'aigua.


A més, un incendi sí pot afectar al clima, perquè si amb l'eliminació de la coberta vegetal s'alteren els cicles hidrològics i els intercanvis gasosos amb l'atmosfera, s'incrementa la superfície d'albedo, és a dir es modifica el percentatge de radiació que qualsevol superfície reflecteix respecte a la radiació que incideix sobre ella.

 

Però les consenqüències sobre el clima poden ser molt més amples. L'emissió en quantitats importants de CO2 a l'atmosfera per la combustió contribueix de forma notable a l'escalfament global del planeta. En aquest sentit, ens trobem davant una doble responsabilitat: si els incendis són en part els culpables del canvi climàtic, també cal dir que el canvi climàtic té part de responsabilitat en la provocació d'incendis forestals, un fet que es nota encara més a Espanya. Mentre que en tot el planeta la temperatura mitjana va pujar 0,7 graus en els últims vint anys, a Espanya l'augment ha sigut d'1,4 graus. De fet, la Pineda de la Serra dels Filabres (Almeria) és una mostra de com l'escalfament global colpeja a la nació, donat que en els últims anys ja s'han assecat quasi mil hectàrees. 

 

Prevenció, una inversió més que necessària

La combinació d'altes temperatures i menors precipitacions fa que l'estiu s'allargue, i que la temporada d'incendis es perllongue i siga més intensa. En època de focs s'estableixen dispositius de control i vigilància per a actuar de forma immediata, fent que la prevenció i les labors de detecció i extinció siguen fonamentals. És cert que el cost econòmic d'aquests treballs és elevat, però les conseqüències d'un incendi ho són molt més: els incendis forestals tenen gran impacte sobre l'economia i formes de vida de la població rural que depèn directament de la muntanya. La producció de fusta pateix, i el foc predisposa a les masses forestals a l'atac de plagues, disminuint el seu valor productiu. Així, l'alteració del creixement dels arbres, la invasió d'espècies, la degradació de pasturatges o la simple reducció de qualitat paisatgística són alguns dels aspectes que també afecten al valor econòmic de les muntanyes.

 

INCENDIO3


Els incendis forestals han existit sempre, i en alguns casos suposen una resposta natural de l'ecosistema. No obstant açò, avui dia més del 90% dels incendis són causats per l'home, de manera que els boscos no es recuperen de forma natural. La conscienciació és fonamental, i cuidar i mantenir nets els nostres boscos és una de les principals claus per a reduir els riscos d'incendi. 

Revista Espores. La veu del Botànic

Revista de divulgació científica del Jardí Botànic de la Universitat de València. Nota legal: Revista Espores. La veu del Botànic es fa responsable de la selecció de bloguers però no dels continguts i opinions en els articles dels mateixos.

Mitjà