GUNTER PAULI I L'ECONOMIA BLAVA

L'economia blava és una filosofia empresarial que es basa en la imitació de la natura, aplicant els coneixements que tenim sobre ella a l'ecosistema empresarial. Gunter Pauli és el creador d'aquest nou concepte per fer un sistema universal, competitiu i sostenible.

Als noranta l'economista belga Gunter Pauli va fundar ZERI (Iniciativa i Investigació d'Emissions Zero), una xarxa global per a estendre les seues idees. Aleshores era un exitós empresari de 37 anys que havia fundat més de dotze empreses, la primera d'elles a Tòquio en 1981. No obstant açò, en aquell moment va decidir deixar-ho tot per a dedicar-se al desenvolupament d'un nou model econòmic, l'economia blava. Un concepte revolucionari que desafiava a la ja coneguda economia verda, ja que considerava que els seus productes són massa cars i, per tant, no accessibles a tothom. El seu nou model hauria de ser totalment universal, i per això es va basar en la natura per crear-lo, hi ha alguna cosa més global? 

 

economiaazul_gunter

 

La base teòrica d'aquesta economia la trobem a l'obra "Els cinc regnes de la natura" de la biòloga Lyn Margulis. En ell, Margulis explica com la natura realitza l'autopoiesi, o crear alguna cosa del no-res, produint nutrientes a través d'un sistema que integra els cinc regnes naturals: bacteris, algues, fongs, plantes i animals. Qualsevol procés viu genera desfetes i els entrega a un altre regne, que les utilitza com aliment. La interpretació que va fer Pauli fou que el punt de partida d'un negoci sistèmic és un desfet i l'objectiu és generar valor afegit integrant múltiples nivells.

 

Des que engegara la seua teoria amb la fundació de Ecover, empresa dedicada a la fabricació de sabons biodegradables, Gunter Pauli ha creat més d'una dotzena d'empreses sota el paraigua de la primera, amb projectes tan dispars com el cultiu de fongs comestibles d'alta qualitat amb desfetes de cafè, l'elaboració de detergents biodegradables amb restes de pells de taronja, o la transformació  de gasolineres en estacions de recarrega per a vehicles elèctrics. La seua xarxa ha creat més de 50.000 ocupacions i al voltant d'1.500 empreses, i ha demostrat que la imitació de la natura és una gran idea.

 

Recolzat pel govern japonés, Pauli va fundar Zero Emissions Research Initiative en la United Nations University a Tòquio, amb objectius com trobar idees idees científiques entre gent creativa i aplicar solucions sostenibles inspirades en la natura als problemes de la nostra societat. En aquestes condicions es va desenvolupar el projecte Nature's 100 Best, per a trobar tecnologies amb potencial suficient per canviar de forma eficaç els models de negoci.

 

Innovacions, ocupacions i zebres

El nou model holístic de Pauli es resumeix de la següent forma: hem d'emular els sistemes naturals per a ser eficients en la producció de béns i serveis que els ciutadans necessiten per a ser feliços, amb responsabilitat compartida i respecte per a les generacions futures. Per açò, hem d'oblidar-nos de perseguir un únic benefici i cercar tots aquells avantatges que el procés de producció ens ofereix. En aquest cas, ni l'especialització ni l'economia a gran escala és suficient. L'única cosa que serveix és l'actitud innovadora i la cerca de moltes fonts d'ingressos al llarg del nostre procés productiu per a diversificar riscos i abaratir costos.

 

Així, els subproductes i els residus es converteixen de nou en noves oportunitats de negoci per si mateixes que generen nous llocs de treball. El reciclatge no forma part del projecte, l'aprofitament en si mateix és molt més eficaç, per açò la xarxa d'emprenedors i els acords entre empreses són fonamentals perquè l'economia blava funciona de forma global. Però amb un exemple tot aquest sistema de paràmetres s'entèn molt millor.  

 

Cebra

 

Molta gent es pregunta perquè les zebres tenen ratlles negres i blanques, i en realitat es tracta d'un regulador tèrmic. Gràcies a la peculiar pigmentació de la seua pell la zebra aconsegueix reduir fins a 9ºC la temperatura del cos simplement per les microcorrents d'aire que es generen per la diferència de temperatura entre les ratlles negres i blanques a causa de que el blanc repel·leix la calor i el negre l'atrau. Així, combinant ambdues propietats, aquestos animals tenen el seu propi sistema de refrigeració molt útil per a suportar les altes temperatures dels seus hàbitats naturals.

 

Doncs bé, seguint aquesta certesa, una empresa a Japó quha pres a les zebres com a exemple i han aconseguit que a l'estiu la temperatura de la casa es reduïsca fins a 5ºC. No han aconseguit el mestratge de la zebra, però cal reconèixer que l'animal porta milers d'anys utilitzant la tècnica. De totes la formes les dades obtingudes per l'empresa són més que significatives, la simple combinació de blanc i negre en la façana d'un edifici pot reduir un 20% el consum d'energia.

 

GUNTER4

 

Aquesta i altres idees desenvolupades a través dels preceptes de Pauli estan exposades en el seu llibre "L'Economia Blava" que arreplega cent iniciatives empresarials innovadores que poden generar cent milions d'ocupacions en els pròxims deu anys. Alguns exemples són la possibilitat de disposar de telèfons mòbils sense bateries gràcies a la diferència de temperatura entre el cos i el telèfon, i la conversió de les ones de so de la veu a corrent elèctric; o que gràcies a l'ús del vòrtex és possible estalviar energia i eliminar productes químics en el tractament d'aigües, un dispositiu amb forma d'ou que permet alliberar la sal i l'aire de l'aigua, sense la utilització de productes químics, ni membranes, únicament fent ús de la física. En tots els casos es tracta d'innovacions reals, científicament contrastades i econòmicament viables. L'aposta és tan ambiciosa que sembla que cal tenir-la en compte. 

 

Aquesta és l'economia blava: 19 principis inalterables

Al llarg d'aquests anys, Gunter Pauli ha sabut definir els Principis fonamentals de l'Economia Blava sota els quals podríem desenvolupar un nou model sostenible. Segons l'economista, si apliquem algunes premisses a la indústria i la distribució el món canviarà el seu sistema econòmic cap a una major sostenibilitat. Aquests són els principis descrits per Pauli.

 

1. Les solucions es basen sobretot en les lleis de física. Els factors decisius són la pressió i la temperatura tal com es troben en el lloc.

2. Substitueix "alguna cosa" per "gens". Per a cada recurs, revisa si realment és indispensable per a la producció.

3. En la natura els nutrients, materials i energia sempre es reutilitzen. La brossa no existeix. Cada producte lateral és la base per a un nou producte.

4. La natura va evolucionar des de poques espècies cap a una rica biodiversitat. Riquesa significa diversitat. Les normes industrials són el contrari.

5. La natura dóna lloc als empresaris que fan més de menys. La natura s'oposa a la monopolització.

6. La força de gravetat és la font principal d'energia, el segon recurs renovable és l'energia solar.

7. El aigua és el soluble principal (en comptes de catalitzadors complexos, químics i tòxics).

8. La natura està sotmesa a un constant canvi. Les innovacions es donen contínuament.

9. La natura treballa solament amb el que es troba disponible en el mateix lloc. L'economia sostenible no solament respecta els recursos naturals, sinó també la cultura i la tradició. La natura s'orienta cap a les necessitats bàsiques i després es desenvolupa des de la mera satisfacció cap a la sobreproducció. El model econòmic present es basa en l'escassetat com a punt de partida per a la producció i el consum.

10. Els sistemes naturals no es desenvolupen en processos lineals.

11. En la natura tot és degradable, depén solament del temps.

12. En la natura tot està connectat i es desenvolupa de manera simbiòtica.

13. En la natura l'aigua, l'aire i el sòl són béns comuns, de lliure accés i disponibles en abundància. En la natura un procés té múltiples utilitats. Els sistemes naturals tenen riscos.

14. Cada risc és un motivador per a innovacions.

15. La natura és eficient. Per açò l'economia sostenible aprofita al màxim els materials i l'energia disponibles, la qual cosa fa que el preu baixe per al consumidor.

16. La natura busca allò que és millor per a tots els involucrats.

17. En la natura els desavantatges es converteixen en avantatges. Els problemes són oportunitats.

18. La natura persegueix els avantatges de diversificació. Una innovació natural porta una multitud d'avantatges per a tots.

19. Respon a les necessitats bàsiques amb el que tens, desenvolupa innovacions inspirades en la natura, crea beneficis múltiples així com ocupació i capital social, ofereix més amb menys.

 

Més informació a:

www.blueeconomy.biz

www.larevolucionazul.com

www.theblueeconomy.org

zeri.org

Revista Espores. La veu del Botànic

Revista de divulgació científica del Jardí Botànic de la Universitat de València. Nota legal: Revista Espores. La veu del Botànic es fa responsable de la selecció de bloguers però no dels continguts i opinions en els articles dels mateixos.

Mitjà