Energia sostenible per a tots

A punt d'acabar l'any 2012, també ho fa el que ha sigut considerat per les Nacions Unides com l'any de l'Energia Sostenible per a Tots, una ocasió perfecta perquè prenguem consciència de la necessitat de les energies renovables, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient per al desenvolupament humà.

 

Els serveis energètics tenen un profund efecte en la productivitat, en la salut, en l'educació i en la seguretat hídrica. Vulguem o no, l'energia mou el nostre món en tots els aspectes. Per açò, és inconcebible pensar en un món just i desenvolupat quan més d'1.400 milions de persones manquen d'accés a l'energia moderna, i més de 3.000 milions depenen de la biomassa tradicional i el carbó com a principals, o úniques, fonts d'energia. És cert que els recursos s'acaben, però també és cert que a dia d'avui existeixen moltes formes d'aconseguir energia completament sostenibles, les energies renovables. Per açò, el seu desenvolupament i expansió és l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

 

sostenible_2
Per a conscienciar sobre aquesta situació, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l'any 2012 Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tots, i amb motiu d'ell associacions científiques i socials de tot el món han obert noves propostes de plans espacials per a abordar el debat del desenvolupament energètic sota la següent premissa: l'energia sense futur és sinònim d'un futur sense energia. La presa de consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a l'energia, l'eficiència energètica i l'energia renovable en l'àmbit local, nacional, regional i internacional han sigut els punts fonamentals a abordar en aquest fòrum de debat.

 

Què entenem per energia sostenible per a tots?
L'energia moderna, o sostenible, té una influència directa en la salut, l'educació, el benestar, la seguretat alimentària o el canvi climàtic entre altres aspectes, millorant les condicions i la qualitat de vida de la població mundial. No obstant açò, a dia d'avui més d'un 21% de la població mundial no té accés a ella, mentre que un 42% depenen de la biomassa tradicional i del carbó com a fonts d'energia. La meta fixada és garantir per a l'any 2030 l'accés universal als serveis energètics moderns, centrant esforços en els àmbits domèstic i comunitari.

 

sostenible_1

Però aconseguir energia per a tots no és l'únic repte que hem de plantejar-nos, reduir la intensitat energètica mundial en un 40% per a 2030 també és fonamental, una gran aposta de les noves tecnologies, d'estalvi energètic, que són claus per a la consecució de la meta. L'eficiència energètica juga un paper fonamental en la mitigació dels efectes del canvi climàtic, però a més suposa un estalvi econòmic i una inversió en salut per a tota la societat. Per tant, si parlem d'energia per a tots, aquests factors no poden passar desapercebuts.


Per a aconseguir una energia sostenible per a tots és necessari el compromís i el treball de diferents sectors, tant governs, com a sector privat i agents de la societat. Les polítiques i presa de decisions deuen estar enfocades a un major ús de fonts d'energia renovables així com tecnologies de baixa emissió de gasos d'efecte hivernacle per a satisfer les creixents demandes energètiques del planeta. En resum, tot açò sense la cooperació internacional no és "sostenible".

 

Futur a curt, mitjà i llarg termini, principals energies renovables a dia d'avui
Per a entendre una mica millor com poder aconseguir energies renovables per a tots, podem fer un petit resum sobre les energies renovables que major auge tenen en l'actualitat, i que són la base per al desenvolupament del nostre món en matèria energètica.

 

sostenibles_placas

Panells fotovoltaics

 

Les energies renovables produeixen una energia neta i inesgotable i són l'alternativa lògica i ecològica als combustibles fòssils i contaminants que dominen en l'actualitat el panorama energètic. El seu potencial és enorme, i el seu desenvolupament fonamental per a cobrir de forma folgada les necessitats energètiques de tota la humanitat. Entre les anomenades renovables, les que més importància tenen en l'actualitat són els biocombustibles i la biomassa.

 

Els biocombustibles utilitzen materials tan diversos com cereals o olis rebutjats per a fer un combustible alternatiu als derivats del petroli. Els més famosos són el bioetanol, producte de diverses plantes que converteixen l'alcohol, i els biodièsel, basats en l'oli, tots dos substitutius de la gasolina. D'altra banda, la biomassa és el conjunt dels residus orgànics que genera la societat, des dels de la borsa de brossa del consumidor fins als residus agrícoles, ramaders o forestals. Així, resol el problema del tractament dels residus desaprofitats del camp i la muntanya, redueix el risc d'incendis forestals, i ofereix altres possibilitats, com el seu ús com a fertilitzant en l'agricultura. A més, pot usar-se per a proveir d'energia elèctrica tractada en plantes específiques.

 

sostenible_biodiesel_liquido

sostenible_biodiesel_rotterdam

Planta de biodièsel en Rotterdam

 

Una altra de les energies renovables utilitzades amb més èxit és l'energia eòlica, considerada per molts com l'energia capdavantera del futur. Els grans aerogeneradors s'han tornat part del paisatge de moltes regions espanyoles, encara que també han suposat un impacte ambiental per a les aus en alguns casos i moltes altres controvèrsies. En un eix molt similar es troba l'energia hidràulica, encara que també és criticada per coses com la desaparició de boscos, d'hàbitats de rica fauna i de la biodiversitat aquàtica, o desplaçament de pobles i els seus habitants. Malgrat açò, en l'actualitat, les grans preses produeixen el 20% de l'electricitat mundial i el 7% de l'energia total, i redueixen fins a en un 13 % l'emissió d'agents contaminants a l'atmosfera.

 

sostenible_hidrulica

sostenible_undimotriz1

L'energia hidràulica i l'energia undimotriz utilitzen l'aigua com a recurs natural per a l'obtenció d'energia. La segona està molt desenvolupada al País Basc

 

L'ús de l'energia solar també està molt estès a dia d'avui, i espanya és capdavanter en aquest sentit, tant en l'ús d'energia fotovoltaica com en energia termosolar. La energia solar tèrmica s'aprofita en instal·lacions domèstiques i grans centrals per a produir electricitat i calor, i gràcies a ella s'obté calefacció, es calfa l'aigua en habitatges, piscines, es couen aliments o s'assequen productes. D'altra banda, els panells fotovoltaics ja han aconseguit la quarta generació en el nostre país i les més diverses varietats: panells de baix cost, flexibles, aplicables com una pintura sobre qualsevol superfície, panells solars en òrbita al voltant de la Terra o fulles artificials que imiten la fotosíntesi de les plantes.

 

sostenible_geotermica1

central_energa_geotrmica__MVATN_islandia

L'energia geotèrmica naix de les entranyes de la Terra. Un dels exemples, la central de Mývatn, a Islàndia. Imatge del bloc ISLANDIA, humilde flor en la eternidad

 

Però a més d'aquests tres tipus d'energies alternatives a Espanya es desenvolupen unes altres, potser minoritàries perquè estan encara en fase d'estudi però igualment efectives. Caldrà únicament una mica de temps per al seu desenvolupament i optimització. En aquest sentit, trobem l'energia undimotriz, que aprofita l'energia del moviment de les ones, i l'energia geotèrmica que es produeix a partir de la calor de l'interior de la Terra. Aquesta última està pensada per a ser usada a gran escala, doncs és capaç de produir diversos megavats. Actualment es desenvolupa per a les anomenades calefaccions de districte, una espècie de calefacció central d'un edifici però per a tota una ciutat.

 

ENERGIAS2

 

I si encara vols saber més sobre aquesta temàtica et recomanem la pàgina oficial de l'Any Internacional de Nacions Unides, i la web energia2012.es creada pel CSIC amb notícies, recursos de divulgació, continguts i informació sobre energia, a més d'una exposició didàctica i divulgativa. La mostra "La Energía nos mueve. Ciencia para una energía más limpia, sostenible y accesible" està disponible online de forma gratuïta i ens ofereix una panoràmica molt visual de sobre els recursos energètics i les tecnologies existents, i el paper dels ciutadans al consum energètic que es complementa amb diferents unitats didàctiques.

Revista Espores. La veu del Botànic

Revista de divulgació científica del Jardí Botànic de la Universitat de València. Nota legal: Revista Espores. La veu del Botànic es fa responsable de la selecció de bloguers però no dels continguts i opinions en els articles dels mateixos.

Mitjà