Els nostres ecosistemes, insostenibles

Cantera de Mondragón. Fotografia del arquitecto Luis Garrido, experto en arquitectura sostenible Cantera de Mondragón. Fotografia del arquitecto Luis Garrido, experto en arquitectura sostenible

El 45% de les prestacions dels ecosistemes espanyols estan degradades, segons l'Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni d'Espanya (EMA), un anàlisi científic i interdisciplinari de la relació entre ecosistemes i societat.

Segons la EMA, un treball de 2.000 pàgines realitzat per més de 60 científics de diferents àrees de les ciències ecològiques i socials, el 68% de les espècies es troben amenaçades i en els últims 50 anys s'ha duplicat la petjada ecològica. L'informe, coordinat per la Fundació Biodiversitat i la UAM, amb la col·laboració d'altres universitats, el CSIC i altres centres d'investigació espanyols, mostra, a més, que Espanya no és autosuficient quant als béns necessaris per mantenir el seu sistema econòmic. De fet, un 30% dels seus serveis de proveïment provenen d'altres països.

 

Com hem arribat a aquesta situació?

És posible que part de la societat es pregunte com s'ha aplegat a aquesta situació. Segons els experts existeixen diversos motius que ens situen en aquest punt de degradació dels nostres ecosistemes, l'abandó rural, la intensificació agrària i la urbanització són les principals causes assenyalades en l'informe. De fet, segons Carlos Montes, un dels investigadors, la deteriorament dels ecosistemes i de la pèrdua de la biodiversitat no és culpa canvi climàtic, sinó del model de regulació del sòl.

 

No obstant això, aquestes no són les úniques causes, tal com assenyalava la Teresa Ribera, secretària d'Estat de Canvi Climàtic, "la inexperiència de les polítiques actuals per gestionar de manera sostenible les funcions dels ecosistemes ha provocat que el 43% dels serveis avaluats s'hagen degradat o s'estiguen utilitzant de manera insostenible". La pròpia Ribera advertia també sobre la necessitat de realitzar polítiques de divulgació i informació, indispensables per conscienciar a la societat sobre la necessitat de mantenir els nostres ecosistemes en el marge de la sostenibilitat.

 

Tot i que les dades de l'informe són molt negatives, la situació no està del tot perduda ja que encara tenim suficient capital natural. Ens farà falta, això si, un canvi estructural i de mentalitat, i assumir que el benestar està lligat a la conservació.

 

Més informació sobre l'informe:

Fundació Biodiversitat

Noticia original

Ver vídeo

Revista Espores. La veu del Botànic

Revista de divulgació científica del Jardí Botànic de la Universitat de València. Nota legal: Revista Espores. La veu del Botànic es fa responsable de la selecció de bloguers però no dels continguts i opinions en els articles dels mateixos.

Mitjà