Francisco José García Breijo

Francisco José García Breijo

Professor titular de la Universitat Politècnica de València. Departament d'Ecosistemes Agroforestals. Unitat Docente de Biologia Vegetal, Botànica Sistemática i Geobotànica. Escola Tècnica Superior d'Engineria Agronòmica i del Medi Natural

URL del lloc web: http://www.biovegetal.es

Hi ha un ozó que la nostra pròpia activitat humana és capaç de produir. Aquest anomenat ozó troposfèric es considera el contaminant atmosfèric més nociu que actua sobre les plantes, un efecte que a més s'agreuja en les espècies mediterrànies.