Ana Donat

Ana Donat

Artista, paisatgista i educadora ambiental

Els artistes han trobat a la natura l'espai ideal per alliberar tota la seua creativitat, el Land Art. Al mateix temps, també sorgeix una nova via per a la sensibilització mediambiental, per a què el públic redescobrisca el paisatge i se senta part d'ell.