Francisco Marco

Francisco Marco

President de l'Associació Espanyola de Jardineria Ecològica. Paisatgista, Professor de jardineria y Dinamitzador de l'aula de la natura al Centre "Francisco Marco Diaz-Pintado". Enginyer tècnic especialitzat agroecologia i desenvolupament rural

Hi ha una frase que diu que una ciutat amb arbres maltractats i malalts és una ciutat malalta, una ciutat sense arbres és una ciutat sense vida. Així i tot, no és fàcil trobar ciutats amb corredors ecològics que frenen l'impacte de la contaminació, entre altres problemes. Vegem quins són els Criteris d'avaluació per a Jardineria Ecològica en les ciutats.

Una reflexió sobre la planificació i la gestió dels espais verds i les zones enjardinades en les nostres ciutats, una crítica constructiva que aporta alternatives basades en un canvi de model que situa a l'ésser humà com a element dinamitzador que sap aprofitar el valor de la diversitat com a vertader factor d'evolució.

És possible desenvolupar un entorn en el qual la jardineria ecològica i la sostenibilitat no estiguen renyits amb els plans polítics de desenvolupament, i on s'impliquen tots els agents socials? En un petit poble de Navarra ho han aconseguit.

Reivindiquem els espais verds al nostre entorn urbà pel benestar que ens aporten però, som conscients de la seua vertadera funció? I allò que és més important, sabem que són un dret?