MAKEAtuvida

MAKEAtuvida

Associació cultural sense ànim de lucre de caràcter social i educatiu, per al foment del disseny obert i la reutilització creativa.

URL del lloc web: http://www.makeatuvida.net

Makea tu vida, la marca que no ven res, presenta El Recetario.net, un repositori de contingut obert, de receptes amb què reciclar i reutilitzar, amb què fer art o mobiliari. Una plataforma on residus i recursos esdevenen sinònims