Abonaments naturals, una font d'estalvi

Abonaments naturals, una font d'estalvi http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Reutilizar-los-residuos-de-la-industria-aceitera-como-abono-ahorraria-60-millones-de-euros-al-ano

Utilitzar abonaments naturals és positiu per al medi ambient i per a l'economia. Només utilitzant la indústria de l'oli com abonament es podrien estalviar fins a 60 milions d'euros a l'any.

L'alperujo és un subproducte barreja d'aigües de vegetació, parts sòlides de l'oliva, com l'os, el mesocarpi i la pell, i altres restes grasses que es produeixen després de premsar les olives per extreure l'oli. Com que aquesta indústria és molt important al nostre país, cada any es produeixen gairebé sis tones d'aquest producte, de les quals el 82% estan a Andalusia. L'obtenció de l'alperujo és contaminant, però els usos que se li poden donar una vegada compostat són diversos. Existeixen plantes energètiques que l'utilitzen per generar energia elèctrica, i tractat correctament pot produir un humus molt estable útil com abonament orgànic en agricultura ecològica o, barrejat amb torba o fibra de coco, com a substrat en tests per al cultiu sense sòl.

 

ALPERUJO2

 

L'aspecte de l'alperujo és el d'una "pasta" rica en nitrogen, potassi i matèria orgànica, però també en polifenols de conegut efecte fitotòxic, per la qual  cosa cal compostar-lo abans d'usarlo a l'agricultura. El seu benefici com a abonament natural no és sols econòmic, a més en suposa un altre d'ambiental. D'una banda es disminueix la "petjada de carboni", perquè en reduir la fabricació de fertilitzants químics, sobretot els nitrogenats, s'alliberara menys CO2 a l'ambient, i d'altra, es produeix un "segrest de carboni", i queda emmagatzemat en el sòl durant diversos anys abans de passar a l'atmosfera.

 

Tot i això, actualment es composta poc alperujo, al 2009 solament se'n compostaren unes 45.000 tones a Andalusia, principalment a Jaen i Còrdova, una xifra equivalent al 10% de la producció total. I no és una qüestió només de desconeixement de la tècnica de compostatge per part de les empreses extractores i els agricultors, sinó també per la inversió en infraestructures que requereix aquest procés.

{hwdvideoshare}id=14|width=|height={/hwdvideoshare}

Font: Agencia SINC

Revista Espores. La veu del Botànic

Revista de divulgació científica del Jardí Botànic de la Universitat de València. Nota legal: Revista Espores. La veu del Botànic es fa responsable de la selecció de bloguers però no dels continguts i opinions en els articles dels mateixos.

Mitjà